1
00:00:06,006 --> 00:00:08,883
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:12,512 --> 00:00:16,558
TAE-O, SONG-I

3
00:00:17,267 --> 00:00:20,812
ZASTÁVKA

4
00:00:34,200 --> 00:00:35,535
Pořád se můžeš vrátit.

5
00:00:38,955 --> 00:00:42,584
Nejel jsem s tebou jen proto,
abych se vracel.

6
00:00:43,168 --> 00:00:44,502
- Vážně?
- Hele.

7
00:00:44,919 --> 00:00:46,588
Jedeš hledat mámu

8
00:00:46,671 --> 00:00:50,467
někam tři hodiny od domova,
kde nikoho neznáš.

9
00:00:50,633 --> 00:00:52,469
Nemůžu tě jet nechat samotnou.

10
00:00:53,803 --> 00:00:55,221
Řekl jsi to Se-hyeon?

11
00:00:56,723 --> 00:01:00,518
Řekls jí, že se mnou
neplánovaně jedeš do Jeonju?

12
00:01:04,439 --> 00:01:05,315
Řeknu jí to.

13
00:01:05,398 --> 00:01:06,733
Raději se vrať.

14
00:01:07,567 --> 00:01:09,819
Nechci věci zase komplikovat.

15
00:01:11,905 --> 00:01:13,239
Nevrátím se,

16
00:01:14,157 --> 00:01:18,286
tak neztrácejme čas hádkou
a nech mě jet s tebou.

17
00:01:18,870 --> 00:01:20,455
Určitě se ti budu hodit.

18
00:01:25,502 --> 00:01:27,087
Mám něco koupit?

19
00:01:27,837 --> 00:01:29,005
Co něco teplého?

20
00:01:29,089 --> 00:01:30,507
Nic nechci.

21
00:01:30,590 --> 00:01:34,427
Jestli nemáš hlad, tak ti alespoň
koupím něco k pití. Počkej tu.

22
00:02:09,337 --> 00:02:10,380
Ahoj, Se-hyeon.

23
00:02:34,028 --> 00:02:36,114
SONG-I

24
00:02:40,535 --> 00:02:41,661
........