1
00:00:06,000 --> 00:00:10,280
Tento seriál je fikce podle románu
Vikrama Chandry <i>Sacred</i><i>Games</i> z roku 2006.

2
00:00:10,360 --> 00:00:14,000
Nemáme v úmyslu schvalovat, propagovat,
povzbuzovat ani podporovat

3
00:00:14,080 --> 00:00:16,000
žádnou akci nebo vztah mezi postavami.

4
00:00:17,400 --> 00:00:19,280
Pokoj tobě, bratře. Tady Aalam.

5
00:00:20,600 --> 00:00:21,440
Ok.

6
00:00:22,840 --> 00:00:24,880
Pokoj tobě, bratře. Tady Aalam.

7
00:00:27,120 --> 00:00:27,960
Ok.

8
00:00:29,840 --> 00:00:32,040
Pokoj tobě, bratře. Tady Aalam.

9
00:00:37,280 --> 00:00:41,000
MUMBAÍ

10
00:00:47,440 --> 00:00:50,840
DEN 6

11
00:01:16,400 --> 00:01:17,560
Pokoj tobě.

12
00:01:17,840 --> 00:01:19,320
Bratře, tady Aalam.

13
00:01:19,760 --> 00:01:20,600
Jo.

14
00:01:20,800 --> 00:01:23,280
Bratře, kam máme přivézt ty kalimiri?

15
00:01:23,680 --> 00:01:24,520
Vojenská.

16
00:01:24,840 --> 00:01:25,680
<i>Kolik kilo?</i>

17
00:01:30,720 --> 00:01:31,560
Zavěsil.

18
00:01:35,800 --> 00:01:36,640
Šéfe.

19
00:01:37,680 --> 00:01:39,120
<i>Bratře, tady Aalam.</i>

20
00:01:39,800 --> 00:01:42,280
<i>- Kam máme přivézt ty kalimiri?</i>
<i>- Vojenská.</i>

21
00:01:42,360 --> 00:01:43,200
<i>Kolik kilo?</i>

22
00:01:45,800 --> 00:01:49,560
Tím myslí Vojenskou kavárnu.
Další instrukce přijdou později.

23
00:01:53,440 --> 00:01:54,280
Výborně.

24
00:01:54,600 --> 00:01:55,440
Dobrá práce.

........