1
00:00:05,672 --> 00:00:09,593
SNOOPY VE VESMÍRU

2
00:00:12,804 --> 00:00:15,182
MISE 9

3
00:00:24,566 --> 00:00:26,777
Astronauti, je skvělé,

4
00:00:26,860 --> 00:00:29,988
že se už připravujete
na svou další důležitou misi:

5
00:00:30,906 --> 00:00:32,573
sběr měsíčních kamenů.

6
00:00:32,950 --> 00:00:33,992
Super!

7
00:00:34,076 --> 00:00:35,285
Měsíční kameny?

8
00:00:35,369 --> 00:00:39,665
Proč plýtvat čas hloupými šutráky,
když byste mohli hledat mimozemšťany?

9
00:00:41,166 --> 00:00:43,210
Na Měsíci žádní mimozemšťani nejsou.

10
00:00:43,293 --> 00:00:45,212
A měsíční kameny nejsou hloupé.

11
00:00:45,295 --> 00:00:47,422
Vzorky, které tam najdou,

12
00:00:47,506 --> 00:00:51,385
nám mohou hodně říct o tom,
jak Země vypadala před svým vznikem.

13
00:00:51,468 --> 00:00:52,803
Mimozemský život.

14
00:00:53,971 --> 00:00:57,432
Opakuji, Lucy,
žádní mimozemšťani tam nejsou.

15
00:00:57,516 --> 00:01:01,812
Ale Snoopy bude řídit lunární vozítko.

16
00:01:25,294 --> 00:01:27,546
To byl vždycky takový?

17
00:01:29,464 --> 00:01:31,300
Vozítko je hned tamhle.

18
00:01:38,182 --> 00:01:41,685
Jak vidíte,
není tu žádný pedál ani volant.

19
00:01:41,768 --> 00:01:44,188
Vozítko se ovládá tím joystickem.

20
00:01:46,982 --> 00:01:49,776
A je schopné jet
jen 13 kilometrů za hodinu.

21
00:01:59,036 --> 00:02:01,288
Prosím, nic tam neměňte.

22
00:02:01,705 --> 00:02:03,457
Je to velmi propracované...

23
00:02:07,753 --> 00:02:10,422
Tak jo, to bylo působivé.

24
00:02:10,506 --> 00:02:13,884
........