1
00:00:05,672 --> 00:00:09,593
SNOOPY VO VESMÍRE

2
00:00:12,763 --> 00:00:15,224
SIEDMA MISIA

3
00:00:19,770 --> 00:00:21,605
Bígl sa vrátil.

4
00:00:21,688 --> 00:00:23,982
To je Snoopy! Je späť.

5
00:00:24,066 --> 00:00:26,109
Hej, Snoopy! Snoopy!

6
00:00:26,610 --> 00:00:28,779
Vitaj späť, astronaut Snoopy.

7
00:00:29,988 --> 00:00:31,448
A Woodstock.

8
00:00:31,532 --> 00:00:34,618
Z vašej cesty na vesmírnu stanicu.

9
00:00:34,701 --> 00:00:35,911
Juchú! Vitaj!

10
00:00:37,579 --> 00:00:40,541
Chce sa ich niekto niečo spýtať?

11
00:00:40,624 --> 00:00:42,125
Aký bol let domov?

12
00:00:44,294 --> 00:00:46,088
Báli ste sa?

13
00:01:01,228 --> 00:01:06,942
Ak nie sú ďalšie otázky,
mám zaujímavý oznam.

14
00:01:07,025 --> 00:01:08,986
Ja mám otázku na Snoopyho.

15
00:01:09,069 --> 00:01:12,990
Si pripravený na sprievod?
Máme aj balóny.

16
00:01:16,952 --> 00:01:19,079
Som šťastný, že si doma.

17
00:01:21,123 --> 00:01:22,332
Snoopy, počkaj!

18
00:01:23,333 --> 00:01:25,669
Nechceš počuť ten oznam?

19
00:01:26,295 --> 00:01:29,339
Vďaka tvojej skvelej práci na stanici,

20
00:01:29,423 --> 00:01:34,720
tímovej práci, odvahe
a schopnosti riešiť problémy,

21
00:01:34,803 --> 00:01:38,682
si pripravený na ešte odvážnejšiu misiu...

22
00:01:40,309 --> 00:01:42,144
Jesť viac zmrzliny?

23
00:01:42,436 --> 00:01:43,645
Vyhrať zápas?

24
00:01:43,729 --> 00:01:46,398
Prísť domov,
aby to bolo ako predtým?

........