1
00:00:06,000 --> 00:00:09,916
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:18,375 --> 00:00:23,208
- Tak co, Baa-chan? Jaké to bylo?
- Téměř dokonalé.

3
00:00:23,375 --> 00:00:24,666
Trénuj dál

4
00:00:24,750 --> 00:00:28,833
a bude z tebe nejlepší ninja,
co tahle zahrada viděla.

5
00:00:29,208 --> 00:00:31,083
Tedy z tebe a z Georgie.

6
00:00:31,208 --> 00:00:32,541
Ahoj, Georgie.

7
00:00:32,750 --> 00:00:37,166
Tví rodiče zrovna přinesli
toho nejroztomilejšího králíka!

8
00:00:37,250 --> 00:00:39,416
Králík!

9
00:00:39,583 --> 00:00:40,833
Pojď se podívat!

10
00:00:42,083 --> 00:00:46,416
- Ahoj. Řekla ti Georgie o králíkovi?
- Jo. Bude náš?

11
00:00:46,500 --> 00:00:49,875
Ne. Jen ho hlídáme jedné rodině z ulice.

12
00:00:49,958 --> 00:00:51,625
Je roztomilý. Koukej.

13
00:00:57,541 --> 00:01:00,083
Nakrmíme ho? Určitě má rád mrkev.

14
00:01:00,458 --> 00:01:01,791
Určitě si rád dá.

15
00:01:03,041 --> 00:01:06,750
Ale ještě ho nepouštěj.
Musíme dojít pro ohrádku.

16
00:01:06,833 --> 00:01:09,083
Pak ho vyndáme z přepravníku.

17
00:01:09,500 --> 00:01:12,375
Kdyby utekl teď, nikdy ho nechytneme.

18
00:01:17,208 --> 00:01:19,916
Pamatujte, králíci jsou moc rychlí.

19
00:01:20,208 --> 00:01:21,125
To my taky.

20
00:01:21,625 --> 00:01:23,041
Rychlí jako blesk!

21
00:01:25,958 --> 00:01:26,958
Jejda!

22
00:01:29,708 --> 00:01:30,833
To jste.

23
00:01:31,791 --> 00:01:33,541
Ale moudrý ninja ví,

24
00:01:33,750 --> 00:01:36,125
že někdy jen rychlost nestačí.
........