1
00:00:06,000 --> 00:00:09,916
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:10,708 --> 00:00:15,375
Tak máme cereálie, baterku,
plátky jablek, vodu,

3
00:00:15,500 --> 00:00:19,125
další záložní baterku, dinosaura Maxe,

4
00:00:19,208 --> 00:00:21,250
sváči, a jsme připravení.

5
00:00:21,458 --> 00:00:25,666
Jo. Připravení na celou noc v divočině.

6
00:00:26,125 --> 00:00:27,291
Jen ty a já.

7
00:00:27,583 --> 00:00:28,958
Úplně sami.

8
00:00:29,916 --> 00:00:33,333
Baa-chan je nahoře
a mí rodiče jsou v domě.

9
00:00:33,416 --> 00:00:34,250
Jo.

10
00:00:34,333 --> 00:00:35,833
To ráda slyším.

11
00:00:36,083 --> 00:00:37,333
Ty se bojíš?

12
00:00:37,458 --> 00:00:39,708
Ještě jsem tě neviděl se bát.

13
00:00:39,791 --> 00:00:41,583
Jen tmy. Trochu.

14
00:00:42,791 --> 00:00:45,791
Proto mám noční světýlko Majorky Marši.

15
00:00:45,875 --> 00:00:48,625
Ve stanu spím poprvé, i na zahradě.

16
00:00:49,125 --> 00:00:51,125
Tak se nemáš čeho bát.

17
00:00:52,125 --> 00:00:54,125
Až na to! Byla to příšera?

18
00:00:54,875 --> 00:00:57,500
A nemám kam zapojit Majorku Maršu!

19
00:00:57,625 --> 00:00:59,500
Měli bychom se podívat.

20
00:00:59,708 --> 00:01:01,666
Příšera to asi nebude.

21
00:01:03,125 --> 00:01:04,708
Ahoj, táborníci!

22
00:01:07,583 --> 00:01:09,000
Vyděsila jsem vás?

23
00:01:09,083 --> 00:01:10,375
Tak trochu.

24
00:01:10,500 --> 00:01:11,375
Trošku.

25
00:01:13,541 --> 00:01:16,041
........