1
00:00:06,000 --> 00:00:09,916
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:12,250 --> 00:00:13,125
Raz...

3
00:00:13,458 --> 00:00:14,375
dva...

4
00:00:14,666 --> 00:00:15,500
tři...

5
00:00:16,000 --> 00:00:16,833
čtyři...

6
00:00:17,000 --> 00:00:17,833
pět...

7
00:00:18,333 --> 00:00:20,208
šest... sedm...

8
00:00:20,666 --> 00:00:21,500
osm...

9
00:00:21,625 --> 00:00:23,333
devět... deset!

10
00:00:23,875 --> 00:00:25,541
Připravte se, už jdu!

11
00:00:28,250 --> 00:00:29,500
Mám tě!

12
00:00:30,541 --> 00:00:33,166
Já to slyšel! Georgie v popelnici.

13
00:00:33,250 --> 00:00:35,000
Ale docela dobrý, ne?

14
00:00:35,083 --> 00:00:36,833
Moc dobrý, Georgie.

15
00:00:37,125 --> 00:00:39,291
Tati, ty jsi za tím pytlem?

16
00:00:39,916 --> 00:00:41,333
Dobrá práce, Wesi.

17
00:00:41,458 --> 00:00:44,875
Jsem rád, žes mě našel... Tohle smrdí.

18
00:00:45,708 --> 00:00:47,625
Jsi velmi dobrý.

19
00:00:47,875 --> 00:00:49,416
Ale mám otázku.

20
00:00:49,791 --> 00:00:50,958
Kde je Preclík?

21
00:00:51,125 --> 00:00:53,083
Já ani nevěděl, že hraje.

22
00:00:53,416 --> 00:00:54,666
Takže...

23
00:00:54,916 --> 00:00:56,500
kde je Preclík?

24
00:01:00,375 --> 00:01:01,250
Tady je!

25
00:01:01,583 --> 00:01:03,541
Ale co to bylo za zvuk?

........