1
00:00:01,203 --> 00:00:03,621
<i>Viděli jste...

2
00:00:03,886 --> 00:00:06,682
Tvoříme tady produkt,
doktore Chambersi, a tento produkt,

3
00:00:06,683 --> 00:00:11,252
pokud uspěje, umožní
přímou komunikaci myslí.

4
00:00:11,253 --> 00:00:16,507
R.B. Villard, finančně
zodpovědný za Limetown,

5
00:00:16,508 --> 00:00:19,802
byl během operací v Limetownu.

6
00:00:19,803 --> 00:00:21,768
- Ano.
- To je úžasná

7
00:00:21,769 --> 00:00:24,181
informace, doktore Chambersi.

8
00:00:24,182 --> 00:00:26,767
- Pročpak?
- Protože vždy tvrdil,

9
00:00:26,768 --> 00:00:30,145
že tam nikdy přítomen nebyl.

10
00:02:08,870 --> 00:02:12,456
<i>- Zdravím. Tady je Ian Thomas.</i>
- Ahoj. Tady Lia Haddock.

11
00:02:14,251 --> 00:02:16,919
<i>Ahoj, Lio.
Co potřebuješ teď?

12
00:02:16,920 --> 00:02:20,756
Myslela jsem, že bys chtěl seznámit
s novým vývojem co nejdříve.

13
00:02:20,757 --> 00:02:24,158
<i>- Copak to je?</i>
- Zítra budu vysílat interview

14
00:02:24,159 --> 00:02:27,870
s přeživším z Limetownu,
který tvrdí, že R.B. Villard

15
00:02:27,871 --> 00:02:30,916
byl během operací v Limetownu.

16
00:02:35,754 --> 00:02:36,947
Haló?

17
00:02:37,756 --> 00:02:38,803
<i>Co chceš?

18
00:02:39,841 --> 00:02:41,448
Ty víš, co chci.

19
00:02:42,344 --> 00:02:45,347
<i>Musím vědět, že před vysíláním
tu zmínku odstraníš.

20
00:02:46,807 --> 00:02:49,726
No, budu potřebovat čas a adresu.

21
00:02:51,645 --> 00:02:54,730
<i>Dej mi pár hodin.
Nemůžu nic slíbit.

22
00:02:56,983 --> 00:02:58,485
Kdo to byl?

........