1
00:00:00,200 --> 00:00:03,110
<i>- V minulých dílech jste viděli...</i>
- Mimochodem, já jsem Cisco.

2
00:00:03,130 --> 00:00:05,600
ty musíš být Gypsy.
Těší mě. Kdo jste?

3
00:00:05,620 --> 00:00:09,770
- Tati? <i>- Jsi bojovník, který by bojoval,
aby ochránil jedinou osobu, kterou miluji.</i>

4
00:00:09,840 --> 00:00:11,480
<i>Chci si vzít ten lék.</i>

5
00:00:11,580 --> 00:00:15,010
Chci, abys to byl ty, kdo bude
v čele našeho týmu, až tu nebudu.

6
00:00:15,110 --> 00:00:18,820
Promiň mi ty ledové dýky.
Ale stejně tě nemám ráda.

7
00:00:18,880 --> 00:00:21,910
- Nedělej to, Ramsey.
<i>- Dokud se budu krmit,</i>

8
00:00:21,930 --> 00:00:24,000
<i>tak mohu žít věčně.</i>

9
00:00:29,620 --> 00:00:32,220
Takže tady ses zašil.

10
00:00:34,600 --> 00:00:39,200
Někdy je pravda
tou nejneprůhlednější lží.

11
00:00:39,680 --> 00:00:42,440
Pokud se člověk nemůže
spolehnout na pravdu,

12
00:00:42,840 --> 00:00:47,110
tak se věcí musí chopit sám.

13
00:00:48,170 --> 00:00:50,350
Jste zatčen, Ramone.

14
00:00:59,080 --> 00:01:01,840
<i>edna.cz/the-flash
přeložili joyeux a Xavik</i>

15
00:01:02,350 --> 00:01:04,510
- PŘED 12 HODINAMI
<i>- Tohle není nutné, Barry.</i>

16
00:01:04,550 --> 00:01:08,510
- Čeká nás Tahiti, ne Iron Heights.
- Já vím, ale teď toho máme tolik,

17
00:01:08,550 --> 00:01:11,110
že bychom neměli
být na dovolené.

18
00:01:11,130 --> 00:01:15,910
Budeme tam jen dva dny. Ramsey
se nikde neobjevil už dva týdny.

19
00:01:15,950 --> 00:01:19,170
A krize se blíží,
ať už se bude dít cokoliv.

20
00:01:19,330 --> 00:01:23,750
Chci, abychom byli na místě, kde si
můžeme dát drinky s malými deštníčky

21
00:01:23,770 --> 00:01:28,260
- a mít písek mezi prsty.
- Naše společné chvíle mám ráda.

........