1
00:00:10,833 --> 00:00:12,583
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:01:17,208 --> 00:01:19,125
PODLE KNIHY DR. SEUSSE

3
00:01:19,208 --> 00:01:21,000
MYŠÁK

4
00:01:24,416 --> 00:01:27,750
<i>Ač byl v průšvihu, Sam myslel na přátele.</i>

5
00:01:27,833 --> 00:01:28,708
Guyi!

6
00:01:28,791 --> 00:01:30,083
Pane Jenkinsi!

7
00:01:30,166 --> 00:01:32,541
Jestli mě slyšíte, utečte!

8
00:01:32,708 --> 00:01:34,166
Zachraňte se!

9
00:01:34,541 --> 00:01:37,625
<i>Zdá se, že se jejich osudy rozchází.</i>

10
00:01:39,416 --> 00:01:40,500
Vím, kámo.

11
00:01:40,791 --> 00:01:42,666
Ale musíme do Meepville.

12
00:01:43,208 --> 00:01:46,500
<i>Chudák Sam, do vězení!</i>
<i>Není to správné!</i>

13
00:01:47,125 --> 00:01:48,500
Až po vás, pane.

14
00:01:48,583 --> 00:01:51,375
<i>Naštěstí pro něj, polda byl slušňák.</i>

15
00:01:51,458 --> 00:01:52,708
Ne, až po vás.

16
00:01:52,791 --> 00:01:54,208
Prosím, po vás.

17
00:01:54,291 --> 00:01:55,791
Ne, až po vás.

18
00:01:55,875 --> 00:01:57,291
Prosím, trvám na tom.

19
00:01:57,375 --> 00:01:59,875
Trvám na tom, že na tom trvám.

20
00:02:00,125 --> 00:02:01,833
Děkuji pěkně.

21
00:02:02,250 --> 00:02:04,458
Mrzí mě, že zneužiji vaší laskavosti,

22
00:02:04,541 --> 00:02:08,416
ale nejlepší přítel a bezbranné zvíře
mě potřebují.

23
00:02:09,291 --> 00:02:11,000
Tak milý, mladý muž.

24
00:02:12,458 --> 00:02:16,041
Obdivuju vaši loajalitu,
ale i tak vás musím zadržet!

25
........