1
00:00:10,833 --> 00:00:12,541
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:01:17,208 --> 00:01:19,125
PODLE KNIHY DR. SEUSSE

3
00:01:19,208 --> 00:01:21,208
DÉŠŤ

4
00:01:23,458 --> 00:01:26,500
<i>Guy je viněn z velké kuřorafí loupeže.</i>

5
00:01:27,041 --> 00:01:30,291
<i>Okruh jeho přátel se smrskl na polovic!</i>

6
00:01:33,958 --> 00:01:36,416
<i>Důvěra Michellee byla zničena,</i>

7
00:01:36,958 --> 00:01:40,500
<i>díky tomu hrdinové trčí venku,</i>
<i>mokří na kost.</i>

8
00:01:40,916 --> 00:01:42,625
Asi se jí líbíš.

9
00:01:42,708 --> 00:01:44,958
Nenávidím Guye!

10
00:01:51,500 --> 00:01:53,000
Nejsou zlí.

11
00:01:53,083 --> 00:01:55,583
Co je schovat, jen než doprší?

12
00:01:55,708 --> 00:01:57,208
Můžou se nachladit.

13
00:01:57,291 --> 00:02:01,916
Tělo je ze 78 % voda, Elanabeth.
Pár kapek jim neublíží.

14
00:02:02,083 --> 00:02:05,833
No tak! Tak jsme se na karnevalu bavily.

15
00:02:06,000 --> 00:02:07,833
Nemůžeš mi teď věřit?

16
00:02:07,958 --> 00:02:09,333
E.B., věřím ti.

17
00:02:09,416 --> 00:02:12,333
Ale Guyovi už nikdy neuvěřím.

18
00:02:13,208 --> 00:02:15,958
Už mi nikdy nebude věřit.

19
00:02:18,416 --> 00:02:20,291
Já tě neměl poslouchat!

20
00:02:20,375 --> 00:02:23,083
Měl bys je zkusit v dešti.

21
00:02:23,500 --> 00:02:24,333
Vážně?

22
00:02:24,583 --> 00:02:27,291
Srážky vytváří přirozenou omáčku,

23
00:02:27,375 --> 00:02:30,166
na kterou se doslova sbíhají sliny.

24
00:02:30,708 --> 00:02:32,875
To je malinký hromosvod!

25
00:02:33,041 --> 00:02:34,333
........