1
00:00:10,833 --> 00:00:12,541
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:01:17,208 --> 00:01:19,083
PODLE KNIHY DR. SEUSSE

3
00:01:19,208 --> 00:01:21,166
KOZEL

4
00:01:24,250 --> 00:01:25,458
<i>To je ale ráno!</i>

5
00:01:25,583 --> 00:01:28,291
<i>Mraky šťastné a nadýchané! Slunce září!</i>

6
00:01:28,375 --> 00:01:30,416
<i>Obloha modrá! A vzduch...</i>

7
00:01:32,208 --> 00:01:33,583
<i>extra křupavý?</i>

8
00:02:03,000 --> 00:02:05,416
Kuřorafa. Čerstvě vytrženo.

9
00:02:06,125 --> 00:02:07,250
Je blízko.

10
00:02:13,083 --> 00:02:14,166
Sedí tu někdo?

11
00:02:17,083 --> 00:02:20,875
Ne... Vůbec ne. Máš to tu pronajaté,

12
00:02:20,958 --> 00:02:23,791
tak máš právo si sednout, kam chceš...

13
00:02:25,375 --> 00:02:26,208
Prosím.

14
00:02:27,375 --> 00:02:29,083
No, něco mě napadlo.

15
00:02:29,166 --> 00:02:31,791
Jestli chcete, můžeme se spojit a...

16
00:02:33,333 --> 00:02:35,416
jet do Meepville spolu.

17
00:02:38,916 --> 00:02:40,125
Jsi si jistá?

18
00:02:40,250 --> 00:02:43,000
No ano. Je to praktické rozhodnutí

19
00:02:43,083 --> 00:02:45,291
a v počtu je síla.

20
00:02:46,250 --> 00:02:48,500
Tak co říkáte?

21
00:02:51,000 --> 00:02:53,500
Řekl: „Rádi bychom.“

22
00:02:54,458 --> 00:02:56,166
Jedeme do Meepville!

23
00:02:56,250 --> 00:02:57,750
To chce přídavek!

24
00:02:57,916 --> 00:02:59,916
A potřetí a další!

25
00:03:00,000 --> 00:03:01,875
- Kdo si dá?
- Já!
........