1
00:00:14,602 --> 00:00:18,633
<b>VĚZENÍ UTKIN, SIBIŘ
PŘED OSMI LETY</b>

2
00:00:39,773 --> 00:00:41,374
Kde je Oleg?

3
00:00:42,345 --> 00:00:44,287
Zůstali jsme už jen my.

4
00:00:45,985 --> 00:00:48,202
Nikoho dalšího nepotřebujeme.

5
00:00:55,763 --> 00:00:58,131
Jen jeden druhého.

6
00:01:04,962 --> 00:01:07,946
Ještě chvíli a zůstaneš sám, Vladimire.

7
00:01:09,113 --> 00:01:11,641
Ne, bratře.

8
00:01:12,136 --> 00:01:15,126
Utečeme odsud společně.

9
00:01:16,479 --> 00:01:18,063
Dnes v noci.

10
00:01:20,195 --> 00:01:22,155
Kdes to sehnal?

11
00:01:24,190 --> 00:01:25,771
Dárek

12
00:01:26,140 --> 00:01:27,664
od Alexeje.

13
00:01:31,334 --> 00:01:34,345
Dozorci ho tu neměli nechávat krysám.

14
00:01:37,821 --> 00:01:40,541
Uvidíme ještě někdy Moskvu?

15
00:01:40,789 --> 00:01:42,295
Moskvu?

16
00:01:43,782 --> 00:01:46,830
To město je minulostí.

17
00:01:47,645 --> 00:01:49,606
Musíme hledět

18
00:01:49,869 --> 00:01:52,497
do budoucna. Amerika.

19
00:01:52,697 --> 00:01:54,198
Kde budeme vládnout

20
00:01:54,398 --> 00:01:55,898
jako králové.

21
00:02:02,805 --> 00:02:05,735
<b>HELL'S KITCHEN - SOUČASNOST</b>

22
00:02:07,728 --> 00:02:09,329
Je tu!

23
00:02:09,777 --> 00:02:11,314
Koho myslíš?

24
00:02:11,738 --> 00:02:13,823
Ne, netuším, jak nás našel.

25
00:02:14,688 --> 00:02:16,274
Kde je můj bratr?
........