1
00:00:00,007 --> 00:00:02,668
- Vyptávali se na ty tři děti.
- Mám důvod si myslet, že Jamie, Peter

2
00:00:02,693 --> 00:00:04,772
a Adam byli svědky násilného činu.

3
00:00:04,773 --> 00:00:06,772
Na vás.

4
00:00:06,773 --> 00:00:09,812
- Probudili jsme zlo.
- Nic takového neexistuje.

5
00:00:09,813 --> 00:00:12,052
Nikdy jsem tě nechtěla.

6
00:00:12,053 --> 00:00:14,532
Podle studentského průkazu
se jedná o Alexandru Manganovou.

7
00:00:14,533 --> 00:00:17,530
Jestli se budeš cítit lépe,
tak to sveď na Lexie.

8
00:00:18,773 --> 00:00:20,332
Same?

9
00:00:20,333 --> 00:00:22,099
Dnes to nechceš slyšet.

10
00:00:23,373 --> 00:00:26,452
- Udělala jsem chybu.
- Nikdo se o tom nedozví.

11
00:00:26,453 --> 00:00:30,092
Upravíme hlášení, Cass. Nikam ho neposílej,
dokud si nepromluvíme, jasný?

12
00:00:30,093 --> 00:00:33,893
Cassie, musím ti něco říct.

13
00:00:34,973 --> 00:00:36,159
Čí jsou ty sušenky, Marku?

14
00:00:36,184 --> 00:00:38,372
Sušenky?
Damien je sem nosí.

15
00:00:38,373 --> 00:00:39,940
Katy.

16
00:01:14,940 --> 00:01:17,572
Na ten smrad si zvykneš rychleji,
než si myslíš.

17
00:01:17,573 --> 00:01:19,492
Je tady asi půl roku.

18
00:01:19,493 --> 00:01:20,949
Sousedé dole si toho všimli,

19
00:01:20,950 --> 00:01:22,940
když začala prosakovat
jejich stropem.

20
00:01:23,893 --> 00:01:25,572
Ale je to vražda.

21
00:01:25,573 --> 00:01:28,453
Má zlomený pravý orbital
a lícní kosti.

22
00:01:34,293 --> 00:01:35,812
Ty jsi Reilly.

23
00:01:35,813 --> 00:01:39,812
........