1
00:00:46,314 --> 00:00:48,880
MAGIC BOX
uvádí

2
00:01:07,102 --> 00:01:10,059
<i>Pan Oheň a pan Led.</i>

3
00:01:11,277 --> 00:01:16,366
<i>Podle toho, co se povídalo, by ste
řekli, že to bylo naše první utkání.</i>

4
00:01:16,451 --> 00:01:19,931
<i>Nebylo. A nebylo ani naše poslední.</i>

5
00:01:23,497 --> 00:01:28,064
Místní zprávy: Rasově motivované násilí
dnes dosáhlo hranice únosnosti...

6
00:01:28,151 --> 00:01:30,631
ČERNÁ DAHLIA

7
00:01:31,848 --> 00:01:35,936
Boje nezeslábly, ani když byl
v Los Angeles vyhlášen stav nouze.

8
00:01:36,025 --> 00:01:42,069
Policejní oddělení v Los Angeles tvrdí,
že má celou situaci pod kontrolou.

9
00:01:42,722 --> 00:01:45,549
Sázím pětku, že toho hubenýho chytí!

10
00:01:45,635 --> 00:01:47,508
Dělej, no tak!

11
00:01:47,767 --> 00:01:50,854
- Ten zmetek je rychlej.
- Ježíšikriste!

12
00:01:50,942 --> 00:01:53,768
- Já sázím na toho všiváka.
- Platí.

13
00:02:03,424 --> 00:02:05,292
Bleicherte!

14
00:02:06,249 --> 00:02:10,164
<i>Jeho pověst jsem znal.
A výsledky jsem uměl nazpaměť.</i>

15
00:02:10,250 --> 00:02:14,427
<i>Pravidelnej trhák na hollywoodským
stadionu Legion. Lee Blanchard.</i>

16
00:02:14,514 --> 00:02:17,427
<i>- Bleicherte!
- Těžká váha.</i>

17
00:02:19,208 --> 00:02:23,124
<i>A on znal mě.
Dwighta Buckyho Bleicherta.</i>

18
00:02:23,647 --> 00:02:28,560
<i>Střední váha, 36 vítězství.
Na desátý příčce časopisu Ring.</i>

19
00:02:29,431 --> 00:02:33,692
<i>Já boxoval se soupeři
beze jména v kategorii nikoho.</i>

20
00:02:39,433 --> 00:02:42,347
- Vypadni!
- Dělej! Padej odsud!

21
00:02:42,476 --> 00:02:46,390
<i>Během prvního roku na stanici
jsme spolu nikdy nemluvili.</i>

22
........