1
00:00:06,006 --> 00:00:08,967
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:41,208 --> 00:00:42,584
Do prdele!

3
00:00:43,585 --> 00:00:46,380
Tohle je ten nejhorší den v životě.

4
00:00:46,463 --> 00:00:48,590
Měl jsem se zabít.

5
00:00:48,966 --> 00:00:52,844
Co jinýho by se ještě mohlo posrat?

6
00:00:53,637 --> 00:00:54,471
No...

7
00:00:55,347 --> 00:00:57,266
možná jsem...

8
00:00:58,559 --> 00:00:59,476
taky...

9
00:01:00,310 --> 00:01:01,228
tak trochu...

10
00:01:01,311 --> 00:01:02,646
zabila Stellu Rose.

11
00:01:03,230 --> 00:01:05,732
- Vážně?
- Ty to nechápeš.

12
00:01:05,857 --> 00:01:08,068
Připoutala mě k Párkomobilu.

13
00:01:08,860 --> 00:01:11,238
<i>Musela jsem použít</i>
<i>šlehačku z párků, abych utekla.</i>

14
00:01:11,321 --> 00:01:13,156
<i>Stella Rose mě chtěla udusit</i>

15
00:01:13,240 --> 00:01:15,409
<i>a udělat z toho sebevraždu kvůli tobě.</i>

16
00:01:16,994 --> 00:01:18,537
<i>Tak jsem udělala, co jsem musela.</i>

17
00:01:20,330 --> 00:01:21,873
<i>Přejela jsem ji.</i>

18
00:01:23,417 --> 00:01:25,836
<i>Dvakrát. A pak jsem sakra rychle odjela.</i>

19
00:01:28,880 --> 00:01:30,632
Bobe, řekni něco.

20
00:01:31,800 --> 00:01:33,385
Tak fajn, to zvládneme,

21
00:01:33,468 --> 00:01:35,137
jen musíme zachovat klid.

22
00:01:35,512 --> 00:01:37,931
Zabila jsem dva lidi, Bobe. Dva.

23
00:01:38,015 --> 00:01:39,808
Jo, dva blázny.

24
00:01:39,891 --> 00:01:42,269
Christian z tebe chtěl udělat vraha

25
00:01:42,352 --> 00:01:44,688
........