1
00:00:06,006 --> 00:00:09,009
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:16,433 --> 00:00:18,393
Prosím... Pusťte mě.

3
00:00:19,770 --> 00:00:22,940
Nemůžu. Ne, dokud nevyřešíme náš problém.

4
00:00:23,023 --> 00:00:25,275
Co? Jaký problém?
Co jsem udělala?

5
00:00:25,359 --> 00:00:27,986
Zkazila jsi mi šťastný konec
s Boby.

6
00:00:28,070 --> 00:00:30,155
S Boby? O čem to mluvíte?

7
00:00:30,239 --> 00:00:32,783
Ach... jsou můj osud.

8
00:00:34,243 --> 00:00:36,036
Byla to láska na první pohled.

9
00:00:37,120 --> 00:00:37,955
Bobe...

10
00:00:39,289 --> 00:00:40,123
jsi krásný.

11
00:00:44,044 --> 00:00:47,714
<i>Věděl jsem, že jsme si souzeni,</i>
<i>od chvíle, kdy jsem je viděl se líbat.</i>

12
00:00:51,260 --> 00:00:53,303
<i>A pak jsem je všude sledoval.</i>

13
00:01:04,856 --> 00:01:06,650
<i>Snažil jsem se jim představit.</i>

14
00:01:06,733 --> 00:01:10,904
<i>...spoustu věcí, k nimž nepatří</i>
<i>go-go tanečníci a disko světla.</i>

15
00:01:15,242 --> 00:01:20,205
Ne! Co když nějaký vousatý chlap
šel za námi domů

16
00:01:20,289 --> 00:01:22,583
a bude chtít, abychom ho zneužili?

17
00:01:22,749 --> 00:01:23,959
Kéž by.

18
00:01:26,712 --> 00:01:28,422
Roxy, co tady děláš?

19
00:01:28,797 --> 00:01:30,465
<i>Ale pořád mi to někdo kazil.</i>

20
00:01:31,049 --> 00:01:33,844
A ty jsi mi to kazila ze všech nejvíc.

21
00:01:40,309 --> 00:01:41,310
<i>Nechápal jsem to.</i>

22
00:01:41,560 --> 00:01:43,854
<i>Co by na tobě</i>
<i>mohli tak moc chtít?</i>

23
00:01:45,939 --> 00:01:47,190
<i>A ukázalo se...</i>

24
00:01:49,526 --> 00:01:50,360
........