1
00:00:18,837 --> 00:00:20,240
<i>Dámy a pánové,</i>

2
00:00:20,261 --> 00:00:25,077
<i>film, který uvidíte, se jmenuje Obnažené město.</i>

3
00:00:25,347 --> 00:00:29,360
<i>Já se jmenuji Mark Hellinger. Měl jsem
na starosti jeho produkci.</i>

4
00:00:29,520 --> 00:00:34,560
<i>A mohu vám také upřímně říci, že je trochu
jiný než většina filmů, které jste kdy viděli.</i>

5
00:00:34,745 --> 00:00:37,738
<i>Scénář napsali Albert Maltz a Malvin Wald,</i>

6
00:00:37,852 --> 00:00:41,722
<i>za kamerou stál William Daniels
a režíroval Jules Dassin.</i>

7
00:00:43,103 --> 00:00:46,130
<i>Jak vidíte, letíme nad ostrovem.</i>

8
00:00:46,197 --> 00:00:48,670
<i>Nad městem. Mimořádným městem.</i>

9
00:00:48,798 --> 00:00:54,261
<i>A tohle je příběh mnoha lidí - a také
příběh města samotného.</i>

10
00:00:54,370 --> 00:00:58,665
<i>Nebyl snímán ve studiu. Právě naopak.</i>

11
00:00:58,778 --> 00:01:00,760
<i>Barry Fitzgerald, naše hvězda,</i>

12
00:01:00,829 --> 00:01:03,100
<i>Howard Duff, Dorothy Hartová,</i>

13
00:01:03,180 --> 00:01:06,463
<i>Don Taylor, Ted de Corsia a ostatní
herci</i>

14
00:01:06,560 --> 00:01:10,400
<i>hráli svoje role na ulici, v činžovních domech,</i>

15
00:01:10,520 --> 00:01:13,275
<i>v mrakodrapech samotného New Yorku.</i>

16
00:01:13,351 --> 00:01:18,741
<i>A spolu s nimi hrálo své role také
mnoho tisíc Newyorčanů.</i>

17
00:01:18,912 --> 00:01:21,205
<i>Toto je město takové, jaké je.</i>

18
00:01:21,330 --> 00:01:24,471
<i>Horké letní chodníky, hrající si děti,</i>

19
00:01:24,627 --> 00:01:26,833
<i>obnažený kámen budov,</i>

20
00:01:26,905 --> 00:01:29,580
<i>lidé bez make-upu.</i>

21
00:01:31,684 --> 00:01:34,496
<i>Nuže, začněme náš příběh takto.</i>

22
00:01:34,593 --> 00:01:37,701
<i>Je jedna hodina ráno za horké letní noci...</i>

23
00:01:38,972 --> 00:01:42,353
<i>a tohle je tvář New Yorku když spí.</i>

24
00:01:42,894 --> 00:01:46,396
........