1
00:00:18,770 --> 00:00:19,930
Madam...

2
00:00:20,690 --> 00:00:23,970
Lyro, tohle je tvůj nový domov.

3
00:00:28,530 --> 00:00:32,050
-To je všechno vaše?
-Ale to ne.

4
00:00:32,810 --> 00:00:34,410
Jen jedno podlaží.

5
00:00:38,290 --> 00:00:39,610
Jen běž.

6
00:00:41,490 --> 00:00:43,690
Nemůžu uvěřit, že je tohle
náš nový domov, Pante!

7
00:00:43,770 --> 00:00:45,850
Podívej, jak se ta podlaha leskne.

8
00:00:54,770 --> 00:00:56,650
Hned tě tu provedu.

9
00:00:57,730 --> 00:01:00,370
Tohle je obývací pokoj.

10
00:01:02,010 --> 00:01:03,330
Terasa...

11
00:01:03,930 --> 00:01:07,090
Tady mám ložnici

12
00:01:08,090 --> 00:01:09,770
a tohle je moje pracovna.

13
00:01:09,850 --> 00:01:13,370
A ráda bych,
kdybys mi do ní nechodila.

14
00:01:13,810 --> 00:01:17,330
A tady jsem připravila pokoj tobě.

15
00:01:19,170 --> 00:01:20,450
Počkám, až se zabydlíš.

16
00:01:26,970 --> 00:01:29,050
Já se topím!

17
00:01:30,210 --> 00:01:32,170
Já se topím!

18
00:01:32,570 --> 00:01:34,890
Je to tu mnohem
pohodlnější než v Oxfordu.

19
00:01:35,370 --> 00:01:37,130
A je to náš nový domov.

20
00:01:37,890 --> 00:01:40,650
I Rogerův. Až ho najde.

21
00:01:42,130 --> 00:01:43,650
Domov pro nás všechny.

22
00:01:59,170 --> 00:02:01,010
-Billy?
-Rogere!

23
00:02:01,410 --> 00:02:02,650
Billy Costo!

24
00:03:31,770 --> 00:03:35,970
JEHO TEMNÉ ESENCE
........