1
00:00:08,430 --> 00:00:11,140
Jste připraven
na pouť na druhý břeh?

2
00:00:15,860 --> 00:00:16,820
Sakra.

3
00:00:17,150 --> 00:00:18,320
<i>Agente Blakeová</i>

4
00:00:18,570 --> 00:00:21,070
zástupce ředitele vás posílá
do Tulsy,

5
00:00:21,150 --> 00:00:23,160
abyste převzala vyšetřování.

6
00:00:24,490 --> 00:00:26,030
<i>Oběsili šéfa policie.</i>

7
00:00:28,370 --> 00:00:30,500
<i>Podezřívají Sedmou kavalerii.</i>

8
00:00:31,250 --> 00:00:32,210
<i>Kdo jsi?</i>

9
00:00:32,410 --> 00:00:34,290
Ten, kdo pověsil šéfa policie.

10
00:00:34,500 --> 00:00:35,880
<i>Jsi zatčen.</i>

11
00:00:39,840 --> 00:00:42,670
Sedmá kavalerie zde rozpoutala válku.

12
00:00:43,180 --> 00:00:44,590
<i>Neodejdu, dokud nezvítězíme.</i>

13
00:00:44,680 --> 00:00:45,680
Běžte!

14
00:00:48,180 --> 00:00:51,930
Chlapi, co skončí na větvi
a mají ve skříni tajnou skrýš,

15
00:00:52,140 --> 00:00:53,940
se většinou považují za klaďase.

16
00:00:54,020 --> 00:00:57,360
A ti, kdo je chrání,
se za ně považují též.

17
00:02:41,901 --> 00:02:44,237
Kdo to může být?

18
00:02:48,366 --> 00:02:51,536
Zdravím. Vy jste Clarkovi?

19
00:02:52,996 --> 00:02:54,956
Ano.

20
00:02:55,623 --> 00:02:57,292
Nejste Lady Trieu?

21
00:02:59,210 --> 00:03:02,839
To vskutku jsem. Směla bych dál?

22
00:03:04,382 --> 00:03:05,508
Ano, ovšem.

23
00:03:07,302 --> 00:03:10,722
Nuže, co jste o mně slyšeli?

24
00:03:13,433 --> 00:03:15,268
-Moc ne.
-Skutečně?
........