1
00:00:20,270 --> 00:00:21,430
Madam...

2
00:00:22,190 --> 00:00:25,470
Lyro, tohle je tvůj nový domov.

3
00:00:30,030 --> 00:00:33,550
-To je všechno vaše?
-Ale to ne.

4
00:00:34,310 --> 00:00:35,910
Jen jedno podlaží.

5
00:00:39,790 --> 00:00:41,110
Jen běž.

6
00:00:42,990 --> 00:00:45,190
Nemůžu uvěřit, že je tohle
náš nový domov, Pante!

7
00:00:45,270 --> 00:00:47,350
Podívej, jak se ta podlaha leskne.

8
00:00:56,270 --> 00:00:58,150
Hned tě tu provedu.

9
00:00:59,230 --> 00:01:01,870
Tohle je obývací pokoj.

10
00:01:03,510 --> 00:01:04,830
Terasa...

11
00:01:05,430 --> 00:01:08,590
Tady mám ložnici

12
00:01:09,590 --> 00:01:11,270
a tohle je moje pracovna.

13
00:01:11,350 --> 00:01:14,870
A ráda bych,
kdybys mi do ní nechodila.

14
00:01:15,310 --> 00:01:18,830
A tady jsem připravila pokoj tobě.

15
00:01:20,670 --> 00:01:21,950
Počkám, až se zabydlíš.

16
00:01:28,470 --> 00:01:30,550
Já se topím!

17
00:01:31,710 --> 00:01:33,670
Já se topím!

18
00:01:34,070 --> 00:01:36,390
Je to tu mnohem
pohodlnější než v Oxfordu.

19
00:01:36,870 --> 00:01:38,630
A je to náš nový domov.

20
00:01:39,390 --> 00:01:42,150
I Rogerův. Až ho najde.

21
00:01:43,630 --> 00:01:45,150
Domov pro nás všechny.

22
00:02:00,670 --> 00:02:02,510
-Billy?
-Rogere!

23
00:02:02,910 --> 00:02:04,150
Billy Costo!

24
00:03:33,270 --> 00:03:37,470
JEHO TEMNÉ ESENCE
........