1
00:00:22,770 --> 00:00:24,170
Zdravím vás, soudruzi.

2
00:00:24,420 --> 00:00:26,630
Prohlášení sovětské vlády:

3
00:00:26,950 --> 00:00:29,310
Náš odchod z Afghánistánu
je dobrovolný,

4
00:00:29,520 --> 00:00:32,320
v koordinaci s afghánským vedením

5
00:00:32,360 --> 00:00:34,420
se bude Sovětský svaz i nadále

6
00:00:34,530 --> 00:00:38,780
snažit o mírové a komplexní
řešení afghánského konfliktu.

7
00:00:38,850 --> 00:00:41,050
Pevně doufáme, že afghánský lid

8
00:00:41,150 --> 00:00:43,420
zvolí cestu mírového soužití.

9
00:00:43,560 --> 00:00:46,576
Protože jedině tímto způsobem
skoncuje s krveprolitím

10
00:00:46,600 --> 00:00:49,406
a přispěje k nastolení míru

11
00:00:49,430 --> 00:00:51,790
ve starobylém Afghánistánu.

12
00:00:52,000 --> 00:00:54,860
Jak se bude situace
v Afghánistánu dále vyvíjet,

13
00:00:54,910 --> 00:00:56,670
bude do značné míry záviset na tom,

14
00:00:56,700 --> 00:00:59,706
jestli i ostatní účastníci
ženevských dohod

15
00:00:59,730 --> 00:01:03,500
budou následovat příkladu
Sovětského svazu a afghánského vedení.

16
00:01:03,680 --> 00:01:06,006
Pokud dá o sobě vědět
ozbrojená opozice,

17
00:01:06,030 --> 00:01:08,610
která operuje na území
Pákistánu a Íránu,

18
00:01:08,870 --> 00:01:10,810
...ponese odpovědnost...

19
00:01:11,210 --> 00:01:13,510
...za každý omyl...

20
00:01:14,920 --> 00:01:17,700
...Je zřejmé, že vedení opozice...

21
00:01:21,830 --> 00:01:23,070
Ty ses narodil už jako policajt.

22
00:01:26,390 --> 00:01:28,430
Takhle se to u vás v Moskvě říká, ne?

23
00:01:29,050 --> 00:01:31,740
Nikdy jsi nepotkal skutečného policistu?

........