1
00:01:36,270 --> 00:01:37,430
Madam...

2
00:01:38,190 --> 00:01:41,470
Lyro, tohle je tvůj nový domov.

3
00:01:46,030 --> 00:01:49,550
-To je všechno vaše?
-Ale to ne.

4
00:01:50,310 --> 00:01:51,910
Jen jedno podlaží.

5
00:01:55,790 --> 00:01:57,110
Jen běž.

6
00:01:58,990 --> 00:02:01,190
Nemůžu uvěřit, že je tohle
náš nový domov, Pante!

7
00:02:01,270 --> 00:02:03,350
Podívej, jak se ta podlaha leskne.

8
00:02:12,270 --> 00:02:14,150
Hned tě tu provedu.

9
00:02:15,230 --> 00:02:17,870
Tohle je obývací pokoj.

10
00:02:19,510 --> 00:02:20,830
Terasa...

11
00:02:21,430 --> 00:02:24,590
Tady mám ložnici

12
00:02:25,590 --> 00:02:27,270
a tohle je moje pracovna.

13
00:02:27,350 --> 00:02:30,870
A ráda bych,
kdybys mi do ní nechodila.

14
00:02:31,310 --> 00:02:34,830
A tady jsem připravila pokoj tobě.

15
00:02:36,670 --> 00:02:37,950
Počkám, až se zabydlíš.

16
00:02:44,470 --> 00:02:46,550
Já se topím!

17
00:02:47,710 --> 00:02:49,670
Já se topím!

18
00:02:50,070 --> 00:02:52,390
Je to tu mnohem
pohodlnější než v Oxfordu.

19
00:02:52,870 --> 00:02:54,630
A je to náš nový domov.

20
00:02:55,390 --> 00:02:58,150
I Rogerův. Až ho najde.

21
00:02:59,630 --> 00:03:01,150
Domov pro nás všechny.

22
00:03:16,670 --> 00:03:18,510
-Billy?
-Rogere!

23
00:03:18,910 --> 00:03:20,150
Billy Costo!

24
00:04:49,270 --> 00:04:53,470
JEHO TEMNÉ ESENCE
........