1
00:00:01,540 --> 00:00:05,979
Opět je tu Den Veteránů
a my v NOZ

2
00:00:05,980 --> 00:00:09,539
přejeme všechno nejlepší
všem občanům,

3
00:00:09,540 --> 00:00:13,099
jejichž milovaní byli
obětování pro Očistu.

4
00:00:13,300 --> 00:00:16,199
Tento víkend oceníme
a oslavíme

5
00:00:16,200 --> 00:00:19,679
tyto mučedníky, kteří obětovali
svůj život za svoji zem.

6
00:00:19,680 --> 00:00:21,389
Děkujeme za vaši oběť.

7
00:00:22,090 --> 00:00:24,260
Udělejte si čas
a vzpomeňte si:

8
00:00:24,270 --> 00:00:27,019
není větší akt služby,

9
00:00:27,020 --> 00:00:30,650
než obětování vašeho života
za náš velký národ.

10
00:00:31,352 --> 00:00:34,195
Zatímco všichni víme,
že Očista drží národ

11
00:00:34,196 --> 00:00:38,059
bezpečným a silným
a že to není zadarmo.

12
00:00:40,369 --> 00:00:44,719
Dnes rovněž oslavujeme rodiny,

13
00:00:45,020 --> 00:00:52,699
matky, otce, sestry a bratry,
kteří vykonali svoji oběť.

14
00:00:52,800 --> 00:00:56,669
Pokud tedy uvidíte někoho
se žlutou květinou,

15
00:00:56,670 --> 00:00:59,647
potřeste jim rukou
a obějměte je.

16
00:00:59,848 --> 00:01:02,879
Kupte jim šálek kávy
jako vyjádření díků

17
00:01:02,880 --> 00:01:05,659
za to, čeho se kvůli
naší zemi vzdali.

18
00:01:06,910 --> 00:01:11,439
Koneckonců, tohle
přece Američané dělají.

19
00:01:19,230 --> 00:01:21,869
Očista
S02E04 - Grief Box

20
00:01:30,290 --> 00:01:33,256
DEN VETERÁNŮ
3 MĚSÍCE PO OČISTĚ

21
00:02:04,000 --> 00:02:04,929
Kdo je to?
........