1
00:02:26,284 --> 00:02:31,100
<i>Mezi Severním a Jižním Vietnamem
zuří krutá občanská válka.</i>

2
00:02:32,196 --> 00:02:38,129
<i>Austrálie a Nový Zéland poslali své vojáky,
aby podpořili Spojené státy a Jižní Vietnam </i>

3
00:02:38,182 --> 00:02:41,118
<i>v jejich boji proti komunistickému severu.</i>

4
00:02:51,566 --> 00:02:53,957
<i>Je to mix odvedenců a dobrovolníků.</i>

5
00:02:53,982 --> 00:02:56,173
<i>Je to mix odvedenců a dobrovolníků.</i>
<i>Jejich průměrný věk je 20.</i>

6
00:02:56,221 --> 00:02:59,194
<i>Většina z nich nikdy nebyla v boji.</i>

7
00:03:29,597 --> 00:03:34,321
<i>Provincie Phuoc Tuy - Jižní Vietnam
středa, 17. srpna</i>

8
00:03:38,774 --> 00:03:43,132
<i>Nui Dat - základna australských
ozbrojených sil</i>

9
00:04:16,287 --> 00:04:18,154
Kryjte se, panstvo!

10
00:04:21,481 --> 00:04:22,982
Hned!

11
00:04:23,115 --> 00:04:27,559
- Kde máte zbraň?
- Hned pro ni běžím, pane!

12
00:04:37,830 --> 00:04:39,131
Kurva.

13
00:04:39,265 --> 00:04:41,867
Chci, aby mi všichni tři
velitelé čet zjistili,

14
00:04:42,001 --> 00:04:45,204
odkud ta palba přichází.

15
00:04:45,338 --> 00:04:46,159
Rozumím.

16
00:04:46,184 --> 00:04:48,849
Velitelství říká, že to jsou 61ky
a jsou z Long Phuoc.

17
00:04:48,874 --> 00:04:50,209
Tak jim řekněte,
že se pletou.

18
00:04:50,234 --> 00:04:52,269
Jsou to 82ky a
střílí na nás z Long Tan.

19
00:04:52,512 --> 00:04:56,102
Ano, pane. Budu informovat
velitelství, že se pletou.

20
00:04:56,127 --> 00:04:57,637
Všem jednotkám, tady je 4.

21
00:04:57,662 --> 00:04:59,465
Žádáme o souřadnice
nepřátelské palby. Konec.

22
00:04:59,490 --> 00:05:01,008
Útočí na nás

........