1
00:01:49,801 --> 00:01:54,806
KATEŘINA VELIKÁ
4. díl

2
00:02:19,247 --> 00:02:21,124
Plavba po řece měla velký úspěch.

3
00:02:22,166 --> 00:02:26,838
Viděla, co jsem dokázal na Krymu,
a plakala.

4
00:02:27,922 --> 00:02:28,965
Úžasem.

5
00:02:29,048 --> 00:02:31,593
A řekl jste jí, že jste se vyspal
s půlkou tamních sukní?

6
00:02:31,676 --> 00:02:34,095
Nevěřte ničemu, co o mně slyšíte.

7
00:02:34,554 --> 00:02:36,556
Spím jen s těmi, co se mi líbí.

8
00:02:37,307 --> 00:02:40,351
Vězte ovšem, že na Krymu
jsou velmi pohledné ženy.

9
00:02:40,435 --> 00:02:42,145
Panebože!

10
00:02:45,440 --> 00:02:46,691
Ano! Hraběnko Bruceová,

11
00:02:46,774 --> 00:02:50,862
smím vám představit
adjutanta Valeriana Zubova.

12
00:02:51,696 --> 00:02:53,823
A to je jeho bratr Platon.

13
00:02:57,911 --> 00:03:01,289
-Kde vás ukrývali?
-V Minsku.

14
00:03:01,998 --> 00:03:04,334
Pojďte. Představím vás
imperátorce.

15
00:03:04,751 --> 00:03:06,836
Tak je to pokaždé.

16
00:03:07,962 --> 00:03:09,380
Těšilo mě.

17
00:03:12,175 --> 00:03:13,301
Vaše Veličenstvo!

18
00:03:14,511 --> 00:03:17,514
Představuji vám Platona Zubova.

19
00:03:18,515 --> 00:03:22,268
Váš bratr nám prokazuje
dobré služby. Vítejte u dvora.

20
00:03:22,352 --> 00:03:24,604
Je mi velkou ctí, že vás poznávám,
Vaše Veličenstvo.

21
00:03:24,687 --> 00:03:26,356
A co vás sem přivádí?

22
00:03:27,190 --> 00:03:30,485
Zajímáte se o politiku?

23
00:03:31,152 --> 00:03:34,531
Co situace ve Francii.
........