1
00:00:15,933 --> 00:00:18,233
APOLLO 15 -
ČAS OD ZAČIATKU MISIE:

2
00:00:18,310 --> 00:00:20,980
4 DNI, 3 HODINY, 46 MINÚT

3
00:00:29,446 --> 00:00:32,026
Warren, mám vytlačené všetky súradnice.

4
00:00:33,033 --> 00:00:34,033
Ďakujem.

5
00:00:38,956 --> 00:00:42,996
Rozumiem, Endeavour, máme vás.
Molly, ideš naživo.

6
00:00:44,795 --> 00:00:46,705
Naozaj som vo vysielaní?

7
00:00:48,048 --> 00:00:50,508
Ani ma nevarujete?
Upravila by som si vlasy.

8
00:00:50,592 --> 00:00:55,972
Vyzeráš úžasne, zlatko!
Bože. Tam je moja láska.

9
00:00:57,641 --> 00:00:59,521
Prečo dávajú len ju?

10
00:01:01,311 --> 00:01:05,321
Lebo je tam nová, vieš? Prvá astronautka.

11
00:01:05,816 --> 00:01:07,146
Ale ocko je jej šéf.

12
00:01:07,234 --> 00:01:08,944
Dobre... Dojedz tie vločky.

13
00:01:09,319 --> 00:01:13,449
Molly,
milióny ľudí bažia po tvojich pocitoch

14
00:01:13,532 --> 00:01:15,532
z obežnej dráhy Mesiaca.

15
00:01:16,869 --> 00:01:18,699
Je to pocit pokory.

16
00:01:18,787 --> 00:01:22,327
Cez toto okno vidím celý svet.

17
00:01:22,416 --> 00:01:25,456
Je neuveriteľné,
že tá malá bielo-modrá guľa

18
00:01:25,544 --> 00:01:29,264
skrýva všetkých mojich známych,

19
00:01:29,339 --> 00:01:32,629
všetky štáty, všetky civilizácie.

20
00:01:36,805 --> 00:01:40,475
Z celého sveta nám píšu tisíce žien,
ktoré si inšpirovala.

21
00:01:40,559 --> 00:01:44,649
Rád by som ti prečítal list od osemročnej
Abigail Crouseovej zo Solvangu

22
00:01:44,730 --> 00:01:46,020
v Kalifornii.

23
00:01:46,106 --> 00:01:51,236
„Milá Molly. Vesmír milujem od malička.

........