1
00:00:00,835 --> 00:00:02,568
Jako rektora univerzity

2
00:00:02,637 --> 00:00:04,937
je mým úkolem vést
a vzdělávat novou generaci.

3
00:00:05,006 --> 00:00:07,773
Je to místo, ve kterém se odráží
město NY,

4
00:00:07,842 --> 00:00:10,975
místo, jež je symbolem
rozmanitosti a inovací,

5
00:00:11,044 --> 00:00:13,112
a to v neposlední řadě

6
00:00:13,181 --> 00:00:16,716
díky velkorysosti lidí
v této místnosti.

7
00:00:16,784 --> 00:00:20,453
To znamená, že moje mise,
stejně jako vaše,

8
00:00:20,522 --> 00:00:22,054
ještě neskončila.

9
00:00:22,123 --> 00:00:26,491
Doufám, že každý sponzor
a přítel univerzity v této místnosti

10
00:00:26,560 --> 00:00:29,595
mě dnes večer
v této víře podpoří.

11
00:00:29,664 --> 00:00:31,197
Děkuji vám.
Mnohokrát vám děkuji.

12
00:00:37,672 --> 00:00:39,438
<i>- Ano, pane, velmi pěkné.
- Výborně, pane.</i>

13
00:00:39,507 --> 00:00:41,240
<i>- Výborně.
- Děkuji.</i>

14
00:00:41,309 --> 00:00:42,742
<i>- Díky.
- To je super.</i>

15
00:00:42,810 --> 00:00:44,343
<i>Děkuji.</i>

16
00:00:44,412 --> 00:00:47,480
To byl sakra šikovný obchodní
nadhoz, Roberte.

17
00:00:47,549 --> 00:00:49,482
Hned zítra pošlu šek
na univerzitu.

18
00:00:49,551 --> 00:00:52,118
Jak by znělo 5 miliónů?

19
00:00:52,186 --> 00:00:53,920
To je velmi štědré, Ravi.

20
00:00:53,988 --> 00:00:55,421
Ale to nic nezmění.

21
00:00:55,490 --> 00:00:57,156
<i>Samozřejmě ne.</i>

22
00:00:57,225 --> 00:00:59,425
Chceme jen udržovat
........