1
00:00:02,335 --> 00:00:04,068
Jako rektora univerzity

2
00:00:04,137 --> 00:00:06,437
je mým úkolem vést
a vzdělávat novou generaci.

3
00:00:06,506 --> 00:00:09,273
Je to místo, ve kterém se odráží
město NY,

4
00:00:09,342 --> 00:00:12,475
místo, jež je symbolem
rozmanitosti a inovací,

5
00:00:12,544 --> 00:00:14,612
a to v neposlední řadě

6
00:00:14,681 --> 00:00:18,216
díky velkorysosti lidí
v této místnosti.

7
00:00:18,284 --> 00:00:21,953
To znamená, že moje mise,
stejně jako vaše,

8
00:00:22,022 --> 00:00:23,554
ještě neskončila.

9
00:00:23,623 --> 00:00:27,991
Doufám, že každý sponzor
a přítel univerzity v této místnosti

10
00:00:28,060 --> 00:00:31,095
mě dnes večer
v této víře podpoří.

11
00:00:31,164 --> 00:00:32,697
Děkuji vám.
Mnohokrát vám děkuji.

12
00:00:39,172 --> 00:00:40,938
<i>- Ano, pane, velmi pěkné.
- Výborně, pane.</i>

13
00:00:41,007 --> 00:00:42,740
<i>- Výborně.
- Děkuji.</i>

14
00:00:42,809 --> 00:00:44,242
<i>- Díky.
- To je super.</i>

15
00:00:44,310 --> 00:00:45,843
<i>Děkuji.</i>

16
00:00:45,912 --> 00:00:48,980
To byl sakra šikovný obchodní
nadhoz, Roberte.

17
00:00:49,049 --> 00:00:50,982
Hned zítra pošlu šek
na univerzitu.

18
00:00:51,051 --> 00:00:53,618
Jak by znělo 5 miliónů?

19
00:00:53,686 --> 00:00:55,420
To je velmi štědré, Ravi.

20
00:00:55,488 --> 00:00:56,921
Ale to nic nezmění.

21
00:00:56,990 --> 00:00:58,656
<i>Samozřejmě ne.</i>

22
00:00:58,725 --> 00:01:00,925
Chceme jen udržovat
........