1
00:00:13,221 --> 00:00:14,723
Potvrzeno, pane.

2
00:00:15,974 --> 00:00:18,018
Také potvrzeno.

3
00:00:21,813 --> 00:00:23,231
Dohoda je hotová.

4
00:00:23,356 --> 00:00:26,359
Jsem rád, že jste přišel osobně.

5
00:00:26,901 --> 00:00:27,944
Pane Orcusi.

6
00:00:28,236 --> 00:00:30,780
Důvěra je klíčem každého podnikání.

7
00:00:31,364 --> 00:00:34,242
Souhlasím. Děkujeme za doprovod na Zemi.

8
00:00:34,325 --> 00:00:38,246
Těšíme se na to. CG... Ne, jak je to?

9
00:00:38,621 --> 00:00:39,873
Tekkadan.

10
00:00:40,957 --> 00:00:42,167
Zatraceně.

11
00:00:42,250 --> 00:00:46,046
Zatraceně, celý můj plán je v troskách.

12
00:00:46,129 --> 00:00:47,338
K čertu.

13
00:00:47,422 --> 00:00:49,758
Tohle bude můj konec.

14
00:00:51,676 --> 00:00:54,929
Říkal jsem, že mě teď nemáš kontaktovat,
ty hlupáku!

15
00:00:55,263 --> 00:00:56,598
<i>Promiňte, pane.</i>

16
00:00:56,848 --> 00:00:59,225
<i>Nějaký člověk, prý ze společnosti Orcus,</i>

17
00:00:59,309 --> 00:01:02,937
<i>s vámi chce mluvit ohledně</i>
<i>Bernsteinovy dcery.</i>

18
00:01:03,021 --> 00:01:05,022
Ohledně Kudelie?

19
00:01:05,190 --> 00:01:06,149
<i>Ano.</i>

20
00:01:08,318 --> 00:01:09,861
Dobře. Spojte mě.

21
00:01:23,625 --> 00:01:25,460
Poručíku Cranku.

22
00:01:25,585 --> 00:01:26,419
Já...

23
00:01:27,087 --> 00:01:28,296
Já...

24
00:01:28,630 --> 00:01:30,840
Eine, jsi tu?

25
00:01:30,924 --> 00:01:32,467
........