1
00:00:02,961 --> 00:00:03,878
Teď.

2
00:00:04,462 --> 00:00:05,338
Jeď, Eugene.

3
00:00:05,422 --> 00:00:07,507
To mi nemusíš říkat.

4
00:00:12,012 --> 00:00:14,472
<i>Dost, moje loď...</i>

5
00:00:15,348 --> 00:00:17,225
Dost!

6
00:01:51,402 --> 00:01:52,695
Co se děje?

7
00:01:52,862 --> 00:01:54,906
Nepřepínej se a odpočívej, Gaelio.

8
00:01:54,989 --> 00:01:56,741
Je to jen škrábnutí.

9
00:01:56,991 --> 00:01:58,868
Jak je budeme sledovat?

10
00:01:59,661 --> 00:02:01,746
Vyrazím, jakmile budeme připraveni.

11
00:02:01,830 --> 00:02:03,623
Tentokrát toho smrada dostanu.

12
00:02:03,706 --> 00:02:05,291
Nebudeme je pronásledovat.

13
00:02:05,875 --> 00:02:07,085
Uklidni se.

14
00:02:07,168 --> 00:02:10,255
Coral je mrtvý a nás čeká dost práce.

15
00:02:10,505 --> 00:02:11,464
Nemůžeme jednat.

16
00:02:11,881 --> 00:02:14,384
Takže je necháme na pokoji?

17
00:02:15,593 --> 00:02:18,429
Ne. Z toho balíku, co nám poslali,

18
00:02:18,805 --> 00:02:23,643
<i>víme, že je Kudelia Aina Bersteinová</i>
<i>na té lodi.</i>

19
00:02:24,310 --> 00:02:27,522
Pokud je to tak
brzy budou na cestě za Zemi.

20
00:02:27,605 --> 00:02:29,482
Znovu je uvidíme.

21
00:02:31,985 --> 00:02:34,112
<i>No? Sleduje nás ta loď?</i>

22
00:02:34,737 --> 00:02:36,906
Žádnou Ahab vlnu nedetekuju.

23
00:02:36,990 --> 00:02:40,743
Hlídky také neposlaly žádné zprávy.

24
00:02:40,827 --> 00:02:42,120
Jsme zachráněni.

25
00:02:42,203 --> 00:02:44,372
........