1
00:00:01,292 --> 00:00:03,503
PLANETÁRNÍ KŘIŽNÍK SAISEI

2
00:00:05,380 --> 00:00:06,881
<i>Poslouchejte.</i>

3
00:00:07,090 --> 00:00:11,428
<i>Čeká nás tam jeden</i>
<i>z nejobávanějších mužů ve Vnější sféře.</i>

4
00:00:12,512 --> 00:00:15,306
Musíte k němu být zdvořilí.

5
00:00:17,267 --> 00:00:19,602
Dlouho jsme se neviděli.

6
00:00:19,686 --> 00:00:21,646
Ano, pane Turbíno.

7
00:00:22,063 --> 00:00:24,941
Musím se zeptat, proč jste dnes přišel?

8
00:00:25,025 --> 00:00:28,111
Přišel jsem za staroušem.

9
00:00:37,954 --> 00:00:39,873
Dobrá.

10
00:00:41,249 --> 00:00:42,959
Můžeme?

11
00:02:17,345 --> 00:02:19,097
Tak jsi přišel, Naze.

12
00:02:20,974 --> 00:02:23,935
Aha, tak to jste vy.

13
00:02:24,018 --> 00:02:25,353
Slyšel jsem o vás.

14
00:02:26,354 --> 00:02:28,940
Vypadáte sebejistě.

15
00:02:29,524 --> 00:02:32,277
Hej, přineste hostům nějaké cannoli.

16
00:02:32,735 --> 00:02:34,946
- S krémem.
- Ano, pane.

17
00:02:35,864 --> 00:02:39,951
<i>Tohle je vůdce Teiwazu McMurdo Barriston?</i>

18
00:02:40,034 --> 00:02:40,994
S hodně krémem.

19
00:02:41,369 --> 00:02:43,454
<i>Představoval jsem si ho jinak.</i>

20
00:02:43,955 --> 00:02:46,624
Tak co chceš dělat, Naze?

21
00:02:47,667 --> 00:02:50,378
Tihle kluci se nebojí riskovat.

22
00:02:51,129 --> 00:02:55,008
Chci s nimi odpřisáhnout
pokrevní přísahu Sakazuki.

23
00:02:56,509 --> 00:03:00,138
Opravdu si tolik ceníš jeho mužnosti?

24
00:03:00,805 --> 00:03:03,141
Asi se stávají i vzácnější věci.

25
........