1
00:00:10,760 --> 00:00:12,178
Jsou pryč.

2
00:00:12,554 --> 00:00:13,680
Jo.

3
00:00:13,763 --> 00:00:17,142
Copak? Cítíš se osamělý,
že jsou kamarádi pryč?

4
00:00:17,225 --> 00:00:18,643
Ano, jsem osamělý.

5
00:00:20,520 --> 00:00:24,315
Dohoníš to, až Barbatose dokončíme.

6
00:00:24,399 --> 00:00:25,567
Asi jo.

7
00:00:26,234 --> 00:00:30,280
<i>I když je ohromně silný,</i>
<i>pořád je to jen kluk.</i>

8
00:00:30,780 --> 00:00:32,240
Hej, Mikazuki.

9
00:00:32,782 --> 00:00:35,160
Začneme s prohlídkou Alaya-Vijnany.

10
00:00:35,243 --> 00:00:36,161
Dobře.

11
00:00:41,666 --> 00:00:45,170
Můžeš. Můžeš.

12
00:00:45,253 --> 00:00:46,588
Hej, Ride.

13
00:00:46,963 --> 00:00:49,007
Trochu jemněji.

14
00:00:49,090 --> 00:00:51,634
Je to zboží pro průmyslovou kolonii.

15
00:00:51,718 --> 00:00:55,055
Jsou to jen nerostné zdroje, ne?
Ty přežijou.

16
00:00:55,138 --> 00:00:59,017
Ne. Jestli se nákladu
od Teiwazu něco stane,

17
00:00:59,100 --> 00:01:01,144
přestanou Tekkadanu věřit.

18
00:01:01,227 --> 00:01:03,104
Fajn, dobře.

19
00:01:03,354 --> 00:01:04,522
Ježíši.

20
00:01:04,605 --> 00:01:07,776
Tak jo, ať máme hotovo před obědem.

21
00:01:07,859 --> 00:01:08,902
Ano, pane.

22
00:01:08,985 --> 00:01:11,613
Hej, jsi moc blízko jeřábu.

23
00:01:12,238 --> 00:01:15,617
Proč je najednou tak aktivní?

24
00:01:22,290 --> 00:01:24,709
<i>Mikazuki a Kudelia...</i>

........