1
00:00:06,006 --> 00:00:08,008
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:08,091 --> 00:00:10,844
PODLE KNIH O LAMĚ LAMĚ OD ANNY DEWDNEYOVÉ

3
00:00:11,219 --> 00:00:12,053
<i>Hej!</i>

4
00:00:17,267 --> 00:00:19,436
<i>Dnes má Lama Lama den</i>

5
00:00:19,686 --> 00:00:21,896
<i>Učí se, pak půjde ven</i>

6
00:00:22,647 --> 00:00:24,983
<i>Lama, Gilroy a s nimi Nelly</i>

7
00:00:25,734 --> 00:00:28,111
<i>Co by nejlepší přátelé dělat chtěli?</i>

8
00:00:28,570 --> 00:00:30,780
<i>Neboj se a směj se jen</i>

9
00:00:31,156 --> 00:00:33,700
<i>S námi si užiješ každý den</i>

10
00:00:34,034 --> 00:00:36,703
<i>Dobrodružství, hry i drama</i>

11
00:00:37,245 --> 00:00:39,664
<i>Tak pojď si hrát, už je tu Lama</i>

12
00:00:40,081 --> 00:00:42,542
<i>Tak pojď si hrát, už je tu Lama</i>

13
00:00:42,876 --> 00:00:45,587
<i>Tak pojď si hrát, už je tu Lama</i>

14
00:00:47,672 --> 00:00:49,966
TŘI KAMARÁDI A MALÝ NEWMAN

15
00:00:59,517 --> 00:01:01,895
Počkej, zkusím to znova. Sleduj, mami.

16
00:01:02,270 --> 00:01:04,022
Do toho. Dívám se.

17
00:01:07,984 --> 00:01:09,986
Počkej! Ještě jednou. Koukej!

18
00:01:12,864 --> 00:01:15,575
Tak! Lepší.
Budu cvičit, dokud to nezvládnu.

19
00:01:15,742 --> 00:01:18,578
Já vím, že ano. Jsi vytrvalá.

20
00:01:19,120 --> 00:01:21,581
Vy-tr-va-lá.

21
00:01:21,706 --> 00:01:22,665
To je dobře?

22
00:01:23,083 --> 00:01:23,917
To je.

23
00:01:24,000 --> 00:01:27,962
Vytrvalá znamená, že se nevzdáváš
a to mám na tobě ráda.

24
00:01:28,296 --> 00:01:30,465
Díky, mami. Zkusím to znovu.

25
00:01:35,053 --> 00:01:35,887
........