1
00:00:06,347 --> 00:00:10,518
Hodiny Posledního soudu ukazují
jednu minutu do půlnoci.

2
00:00:36,710 --> 00:00:40,422
Bratři... modleme se.

3
00:00:42,132 --> 00:00:44,593
Otče náš, osviť nám cestu.

4
00:00:44,677 --> 00:00:47,471
Vyrážíme do lůna hříchu.

5
00:00:47,555 --> 00:00:51,767
Minutu před půlnocí
na pokraji zániku lidstva.

6
00:00:52,643 --> 00:00:55,020
Otevři jejich srdce,
jako jsi otevřel ta naše.

7
00:00:55,104 --> 00:00:57,565
-Ve jménu Krista, amen.
-Amen.

8
00:01:05,489 --> 00:01:09,535
Minuta do půlnoci. Tik tak, Wade.

9
00:01:43,777 --> 00:01:48,782
"Ustojíte pravdu?"

10
00:01:52,494 --> 00:01:55,706
Zdravíčko, sousedé. Ustojíte pravdu?

11
00:01:55,789 --> 00:01:58,375
Co ty jseš za kašpara?

12
00:01:58,459 --> 00:02:01,629
Hodiny posledního soudu
ukazují minutu do půlnoci.

13
00:02:01,712 --> 00:02:05,925
Zatímco spolu mluvíme,
veškerý jaderný arzenál naší země

14
00:02:06,008 --> 00:02:10,471
je připraven k útoku
na Rusy a jejich na nás.

15
00:02:10,554 --> 00:02:12,139
Proč zrovna pandy?

16
00:02:12,223 --> 00:02:16,810
V království nebeském spolu
boží stvoření žijí v harmonii...

17
00:02:16,894 --> 00:02:18,771
Pěkná kravata.

18
00:02:22,233 --> 00:02:25,069
Dejte mu pokoj. Jdeme.

19
00:02:25,152 --> 00:02:28,489
Ty pandy mě děsně zajímají.

20
00:02:46,549 --> 00:02:49,802
Tak pojď. Odkud jseš?

21
00:02:51,428 --> 00:02:54,557
-Z Tulsy.
-Z Oklahomy?

22
00:02:54,640 --> 00:02:56,976
Co proboha děláš v Jersey?

23
00:02:57,059 --> 00:03:01,105
-V Jersey žijí hříšníci.
........