1
00:00:01,880 --> 00:00:02,786
Nazdar.

2
00:00:02,886 --> 00:00:06,249
<i>Olihně už pár týdnů nepadaly.</i>

3
00:00:07,549 --> 00:00:12,330
<i>Půl minuty života...</i>
a celý ho umírají.

4
00:00:12,930 --> 00:00:15,057
Zatracená Sedmá Kavalerie.

5
00:00:15,557 --> 00:00:19,021
<i>Rozpoutala tady válku.</i>

6
00:00:20,521 --> 00:00:22,898
Neodejdu, dokud nezvítězíme.

7
00:00:23,398 --> 00:00:26,452
-Na co je bereš?
-Pomáhají mi s pamětí.

8
00:00:26,652 --> 00:00:27,803
<i>Na co jsou?</i>

9
00:00:27,903 --> 00:00:29,403
Zeptal by ses bejvalky?

10
00:00:29,404 --> 00:00:35,619
Počítám, že o těchhle
té madam z FBI taky říkat nemám.

11
00:00:36,119 --> 00:00:38,747
Před čtyřmi roky mě sem poslali.

12
00:00:38,847 --> 00:00:41,633
Já blázen jsem to
považoval za ráj.

13
00:00:41,833 --> 00:00:44,687
Je to žalář.

14
00:00:45,087 --> 00:00:49,758
<i>Tudíž s pomocí vaší,
vašich životů,</i>

15
00:00:49,758 --> 00:00:53,971
<i>prchnu z této
Bohem zapomenuté kobky.</i>

16
00:00:54,271 --> 00:00:55,823
Fenomenální.

17
00:01:11,347 --> 00:01:15,518
Hodiny Posledního soudu ukazují
jednu minutu do půlnoci.

18
00:01:41,710 --> 00:01:45,422
Bratři... modleme se.

19
00:01:47,132 --> 00:01:49,593
Otče náš, osviť nám cestu.

20
00:01:49,677 --> 00:01:52,471
Vyrážíme do lůna hříchu.

21
00:01:52,555 --> 00:01:56,767
Minutu před půlnocí
na pokraji zániku lidstva.

22
00:01:57,643 --> 00:02:00,020
Otevři jejich srdce,
jako jsi otevřel ta naše.

23
00:02:00,104 --> 00:02:02,565
-Ve jménu Krista, amen.
........