1
00:00:14,780 --> 00:00:16,140
Pusťte mě!

2
00:00:16,260 --> 00:00:17,620
Tady zaboč.

3
00:00:21,380 --> 00:00:24,540
Nikdo tu není.
Odvedeme tu holku dovnitř.

4
00:00:29,540 --> 00:00:31,660
Běž! Běž!

5
00:00:40,540 --> 00:00:42,580
Nech ho být! Nech ho být!

6
00:00:43,060 --> 00:00:44,860
Podívej se, jestli je někdo vzadu.

7
00:00:59,460 --> 00:01:00,740
Lyro?

8
00:01:01,100 --> 00:01:02,740
Tony Costa.

9
00:02:28,420 --> 00:02:32,860
JEHO TEMNÉ ESENCE
3. díl

10
00:02:47,540 --> 00:02:49,300
Začněte tam!

11
00:02:50,420 --> 00:02:53,940
Najděte cokoliv,
co je kacířské nebo nelegální.

12
00:03:14,740 --> 00:03:17,500
Můžete to sám sobě ulehčit.

13
00:03:20,820 --> 00:03:24,220
-Řekněte mi, kde je.
-Pustil jsem Lyru s vámi.

14
00:03:25,220 --> 00:03:27,100
Věřil jsem, že se o ni postaráte.

15
00:03:28,100 --> 00:03:30,980
Buď je tady, nebo víte, kde je.

16
00:03:31,060 --> 00:03:35,740
Nečekal jsem, že Boreal pochopí, co
je ochrana akademické půdy, ale vy...

17
00:03:35,820 --> 00:03:39,420
Ne, pane rektore,
ani já jsem to nikdy nepochopila.

18
00:03:39,740 --> 00:03:42,340
K čemu potřebuje věda ochranu?

19
00:03:43,820 --> 00:03:47,540
Vy nevěříte, že je potřeba
původní myšlenky chránit?

20
00:03:48,580 --> 00:03:51,780
Kdyby byla ta myšlenka dost chytrá,

21
00:03:52,060 --> 00:03:56,980
sama by si našla způsob,
jak se před Magisteriem ochránit.

22
00:04:00,580 --> 00:04:05,500
Ochrana akademické půdy je jen
způsob, jak chránit nabubřelé výsady.

23
00:04:05,820 --> 00:04:10,900
Už nechci poslouchat unavené starce
........