1
00:00:02,502 --> 00:00:06,089
Jsi úžasná, Fumitan. Tolik toho víš!

2
00:00:06,840 --> 00:00:11,219
Chci toho o lidech na Marsu
vědět co nejvíc!

3
00:00:11,720 --> 00:00:15,473
Fumitan, řekneš mi všechno, co víš?

4
00:00:15,557 --> 00:00:17,600
Ovšem...

5
00:00:17,684 --> 00:00:22,313
Ale neříkejte to prosím své matce.

6
00:00:22,689 --> 00:00:24,274
Proč bych jí to říkala?

7
00:00:25,191 --> 00:00:27,819
Něco ti chci ukázat.

8
00:00:29,654 --> 00:00:31,698
To je papírová kniha?

9
00:00:32,573 --> 00:00:34,325
Nikdy jsem žádnou neviděla.

10
00:00:34,701 --> 00:00:36,828
Je to nádherná věc.

11
00:00:37,370 --> 00:00:39,748
No tak, otevři ji.

12
00:00:39,831 --> 00:00:42,542
Je v ní zapsána dávná historie.

13
00:00:46,129 --> 00:00:47,130
Ten obrázek...

14
00:00:48,882 --> 00:00:50,133
<i>Fumitan.</i>

15
00:00:52,052 --> 00:00:53,887
Fumitan, kde jsi?

16
00:00:54,846 --> 00:00:55,930
Fumitan.

17
00:00:57,974 --> 00:00:59,142
<i>Fumitan.</i>

18
00:01:00,477 --> 00:01:02,479
Fumitan, kde jsi?

19
00:01:03,521 --> 00:01:04,397
Fumitan.

20
00:01:07,150 --> 00:01:08,318
<i>Nenáviděla jsem je.</i>

21
00:01:09,152 --> 00:01:13,156
<i>Její nevědomé, upřímné oči.</i>

22
00:02:45,039 --> 00:02:47,167
<i>Z hotelu se neodhlásily,</i>

23
00:02:47,250 --> 00:02:50,295
ale recepční je viděl odcházet
každou zvlášť.

24
00:02:50,378 --> 00:02:54,674
To snad není možný.
Musíme se vrátit na Isaribi.

25
........