1
00:00:03,169 --> 00:00:06,089
Moc mě to mrzí, lorde Iznario.

2
00:00:06,172 --> 00:00:09,843
Takové selhání je pro členku Sedmi hvězd
nepřijatelné.

3
00:00:09,926 --> 00:00:11,636
Mně se neomlouvej.

4
00:00:12,470 --> 00:00:15,056
Omluv se svému otci.

5
00:00:15,598 --> 00:00:16,558
Carto.

6
00:00:16,641 --> 00:00:19,894
Tvé činy pošpinily jméno rodu Issue.

7
00:00:21,688 --> 00:00:26,151
Já se ale stal tvým strážcem
místo tvého churavého otce.

8
00:00:26,901 --> 00:00:29,487
Nemohu jen sedět a dívat se.

9
00:00:31,990 --> 00:00:35,076
Dám ti šanci na vykoupení.

10
00:00:35,952 --> 00:00:37,996
- To je...
- Makanai.

11
00:00:38,329 --> 00:00:43,334
Slyšeli jsme, že míří do Edmontonu
s jakýmsi Tekkadanem.

12
00:00:44,085 --> 00:00:48,006
Jako Gjallarhorn je musíme
za každou cenu zastavit.

13
00:00:48,089 --> 00:00:50,800
Dovolte mi to prosím, lorde Iznario.

14
00:00:50,884 --> 00:00:55,722
Zničím Tekkadan
a překazím Makanaiovy plány.

15
00:00:55,805 --> 00:00:58,266
Víš, Carto.

16
00:00:58,349 --> 00:01:01,936
Domníval jsem se, že po tvé porážce
by to bylo těžké břemeno.

17
00:01:02,353 --> 00:01:05,815
McGillis ale trval, že to musíš udělat ty.

18
00:01:07,692 --> 00:01:08,985
McGillis...

19
00:01:09,652 --> 00:01:11,279
Sleduje jejich trasu.

20
00:01:12,238 --> 00:01:14,699
Zeptej se ho na další podrobnosti.

21
00:01:23,291 --> 00:01:25,335
Dlouho jsme se neviděli, Carto.

22
00:01:25,919 --> 00:01:29,297
Kdo by pomyslel, že mi z té mizérie
pomůžeš zrovna ty?

23
00:01:29,839 --> 00:01:32,175
Děkuju, McGillisi.

........