1
00:00:09,542 --> 00:00:14,167
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:32,292 --> 00:00:33,375
V klidu.

3
00:00:34,167 --> 00:00:35,000
Hezky v klidu.

4
00:00:38,125 --> 00:00:38,958
Hej.

5
00:00:40,417 --> 00:00:41,792
Nikdo o nás neví.

6
00:00:42,750 --> 00:00:43,583
Podívej na nás.

7
00:00:45,458 --> 00:00:46,792
Sám sebe nepoznávám.

8
00:00:54,333 --> 00:00:55,708
<i>Jak daleko dokážeš zajít?</i>

9
00:00:58,792 --> 00:01:00,125
<i>Jaké riziko podstoupíš?</i>

10
00:01:02,417 --> 00:01:03,250
<i>Pro svoje ideály.</i>

11
00:01:06,000 --> 00:01:06,958
<i>Pro přátele.</i>

12
00:01:09,625 --> 00:01:10,667
<i>Pro lásku.</i>

13
00:01:12,875 --> 00:01:14,083
<i>Pro naši budoucnost.</i>

14
00:01:31,917 --> 00:01:34,375
<i>Svět nezměníme tím,</i>
<i>že budeme dodržovat pravidla.</i>

15
00:01:35,583 --> 00:01:36,958
<i>Ale svět se musí změnit.</i>

16
00:01:37,583 --> 00:01:39,000
<i>Všechno se musí změnit.</i>

17
00:01:41,208 --> 00:01:43,042
NfD

18
00:01:43,125 --> 00:01:44,833
Díky, že jste přišli.

19
00:01:44,917 --> 00:01:48,750
Děkuji, drazí krajané!

20
00:01:49,292 --> 00:01:50,375
Přátelé!

21
00:01:51,250 --> 00:01:54,208
Až se my... Až se dostaneme k moci,

22
00:01:54,292 --> 00:01:56,833
čemuž pevně věřím, nastolíme pořádek.

23
00:01:56,917 --> 00:01:58,958
Zbavíme se špíny.

24
00:01:59,042 --> 00:02:02,042
- Dál nesmíte.
- Mám to odnést na pódium.

25
00:02:02,125 --> 00:02:02,958
........