1
00:00:10,000 --> 00:00:11,708
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,792 --> 00:00:13,292
Drazí krajané!

3
00:00:13,667 --> 00:00:16,458
Milí vlastenci, dámy a pánové.

4
00:00:18,250 --> 00:00:20,208
Jmenuji se Horst Berndt.

5
00:00:20,292 --> 00:00:22,333
Jsem váš kandidát na starostu!

6
00:00:22,417 --> 00:00:23,917
ROZVODNA
VSTUP ZAKÁZÁN

7
00:00:24,000 --> 00:00:27,708
Až se dostaneme k moci, čemuž pevně věřím,

8
00:00:28,625 --> 00:00:32,417
nastolíme pořádek a zbavíme se špíny.

9
00:00:32,583 --> 00:00:36,417
Pak bude politika opět
sloužit německému lidu.

10
00:00:37,250 --> 00:00:40,042
A my jsme Němci, drazí přátelé!

11
00:00:40,125 --> 00:00:41,667
Na to jsem pyšný!

12
00:00:43,750 --> 00:00:46,917
To vy mi dáváte sílu bojovat o tento úřad!

13
00:00:47,000 --> 00:00:50,333
Ukažme novinářům tam venku, že jsme tady!

14
00:00:58,333 --> 00:01:01,167
Od mateřské školy po maturitu

15
00:01:01,625 --> 00:01:04,208
vtloukají našim dětem do hlav

16
00:01:05,250 --> 00:01:08,167
všelijaké ideologie.

17
00:01:08,708 --> 00:01:12,667
Protestující v roce 1968
zanechali po sobě spálenou zem.

18
00:01:12,750 --> 00:01:16,792
Tohle je válka
proti zemi myslitelů a básníků...

19
00:01:16,875 --> 00:01:18,042
básníků a myslitelů!

20
00:01:51,333 --> 00:01:55,625
Právě... Právě otevíráme
nejtemnější kapitolu německé historie.

21
00:01:59,250 --> 00:02:00,292
Není to ten...

22
00:02:00,375 --> 00:02:01,375
...z NfD?

23
00:02:01,458 --> 00:02:04,125
- Jo.
- Je to fakt on.

24
00:02:08,333 --> 00:02:11,042
........