1
00:00:01,442 --> 00:00:04,404
Nadio, promiň.
Nikdy to nepůjde odčinit.

2
00:00:04,487 --> 00:00:06,948
Je to neodpustitelný.
Neměj to Abdimu za zlý.

3
00:00:07,031 --> 00:00:10,159
Je to moje vina.
Jen se tě snažil chránit.

4
00:00:10,451 --> 00:00:12,620
-Ty a Fotr?
-Přeskočilo ti?

5
00:00:12,829 --> 00:00:15,373
Jak jsi s tím mohl žít,
a neříct mi to?

6
00:00:15,915 --> 00:00:17,208
Vypadni odsud.

7
00:00:17,375 --> 00:00:18,626
Nadio, no tak.

8
00:00:18,960 --> 00:00:20,545
VIDĚLI JSTE...

9
00:00:20,878 --> 00:00:24,340
Věděl jsi, že před 400 lety
se Jerusalem's Lot

10
00:00:24,590 --> 00:00:26,717
jmenoval Nový Jeruzalém?

11
00:00:26,801 --> 00:00:30,346
A Nový Jeruzalém
osídlila zvláštní skupina lidí.

12
00:00:33,099 --> 00:00:37,395
Svým způsobem můžeme říct,
že je tato země stále jejich.

13
00:00:37,603 --> 00:00:40,523
Nevzdali se.
A nikdy se ani nevzdají.

14
00:00:41,149 --> 00:00:44,402
Všechno se děje tak,
jak Amity předpověděla.

15
00:00:44,527 --> 00:00:47,613
V Castle Rocku jsme
měli vlastní čarodějnice.

16
00:00:47,739 --> 00:00:50,616
Byli to satanisti, ne čarodějnice.

17
00:00:51,159 --> 00:00:55,246
Upsali se někomu moc špatnýmu.
A taky za to shořeli.

18
00:00:55,413 --> 00:00:57,665
Našel jsem ti schránku.

19
00:00:58,332 --> 00:01:00,918
Jmenuje se... Annie.

20
00:01:13,639 --> 00:01:17,059
NOVÝ JERUZALÉM
1619

21
00:01:49,759 --> 00:01:52,512
Všichni jsme ztratili své blízké.

22
00:01:52,762 --> 00:01:57,308
Otce, matky, syny a dcery.
........