1
00:00:01,585 --> 00:00:04,546
<i>Rozhodla jsem se, že pro něj nezemřu.
Město zemře pro mě.</i>

2
00:00:07,049 --> 00:00:09,092
Nyrie!

3
00:00:09,593 --> 00:00:11,011
<i>Co mi přinášíte?</i>

4
00:00:11,094 --> 00:00:13,096
Promluvím si s tebou. Děláš chybu...

5
00:00:14,348 --> 00:00:17,226
Kdo jsi, že takto mluvíš?

6
00:00:17,935 --> 00:00:20,020
<i>Opayolové. To oni nám vzali věci.</i>

7
00:00:20,103 --> 00:00:22,272
<i>Nikdo tam není. Vypadá to opuštěně.</i>

8
00:00:24,900 --> 00:00:26,902
Přestaň! Dotkni se ho. Má to na hrudi.

9
00:00:27,361 --> 00:00:28,403
On vidí.

10
00:00:28,487 --> 00:00:30,822
Podomek je Jerlamarelův syn. Náš bratr.

11
00:00:30,906 --> 00:00:31,949
Kde je máma? Co je?

12
00:00:32,031 --> 00:00:33,075
Unesli ji?

13
00:00:33,158 --> 00:00:35,536
Ne, pustila se mě.

14
00:00:35,619 --> 00:00:36,620
Tamacti June!

15
00:00:38,747 --> 00:00:40,082
Princezna Maghra

16
00:00:38,747 --> 00:00:40,082
Princezna Maghra

17
00:00:40,332 --> 00:00:42,668
z rodu Kane.

18
00:01:39,933 --> 00:01:40,934
<i>Čet-čet!</i>

19
00:01:48,025 --> 00:01:49,109
<i>Čet-čet-čet!</i>

20
00:02:22,059 --> 00:02:23,268
Maghro!

21
00:02:37,241 --> 00:02:38,242
Tady jsem.

22
00:02:44,081 --> 00:02:45,374
Tati.

23
00:02:45,874 --> 00:02:46,792
Chlapče.

24
00:02:46,875 --> 00:02:48,961
Jdou sem další. Brzy nás obklíčí.

25
00:02:49,586 --> 00:02:50,921
- Tati.
........