1
00:00:01,084 --> 00:00:02,085
Môžeš mať úspech.

2
00:00:02,169 --> 00:00:04,129
Nesnaž sa samú seba sabotovať,

3
00:00:04,213 --> 00:00:06,632
aby si postláčala gombíky,
ktoré by si nemala.

4
00:00:06,715 --> 00:00:08,175
Prečo? Zničí ti to kariéru?

5
00:00:08,258 --> 00:00:11,053
Bohužiaľ, mám pocit,
že táto loď smrti sa už potápa.

6
00:00:12,304 --> 00:00:13,639
VIDELI STE

7
00:00:13,722 --> 00:00:16,058
Maggie Brenerová
chce o Bradley napísať článok.

8
00:00:16,140 --> 00:00:18,894
To je dobré. Dobré.

9
00:00:18,977 --> 00:00:22,105
Alex. Myslíte si, že sa jej páči

10
00:00:22,189 --> 00:00:25,234
feministická revolúcia v <i>Morning Show</i>,
ktorú ste začali?

11
00:00:25,317 --> 00:00:27,152
V jej vlastnej relácii.

12
00:00:27,236 --> 00:00:29,363
Nedivím sa, že sa bojíš,
že budeš stratená.

13
00:00:29,446 --> 00:00:32,366
A že sa bojíš, že niekto veľa teba
ťa môže nahradiť.

14
00:00:32,448 --> 00:00:34,034
Chcela by si niečo dodať?

15
00:00:34,117 --> 00:00:36,495
- Čo sa deje, do riti?
- Idem za Mitchom.

16
00:00:36,578 --> 00:00:38,664
Mám nápad. Dajme sa dokopy.

17
00:00:39,206 --> 00:00:41,291
Paige je preč. Vy žijete oddelene.

18
00:00:41,375 --> 00:00:44,837
<i>Po prvýkrát nemáme obaja záväzky,
poďme na to.</i>

19
00:00:45,462 --> 00:00:47,023
Len neviem, čo robím...

20
00:00:47,047 --> 00:00:48,173
Všetko je v poriadku.
1

21
00:02:47,995 --> 00:02:51,165
<i>V Kalifornii vyhlásili pohotovosť.</i>

22
00:02:51,499 --> 00:02:55,753
<i>Požiare pri Los Angeles
spôsobujú chaos, ničia domy</i>

23
00:02:55,836 --> 00:02:57,838
........