1
00:00:11,011 --> 00:00:13,805
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:24,065 --> 00:00:27,527
„MÍT TAK KŘÍDLA“

3
00:00:28,611 --> 00:00:34,367
<i>Mít tak křídla, odletěl bych</i>

4
00:00:34,993 --> 00:00:40,540
<i>pryč od všech problémů a bolestí.</i>

5
00:00:41,291 --> 00:00:46,713
<i>Odletěl bych na klidné místo.</i>

6
00:00:47,881 --> 00:00:52,802
<i>Nebesa vědí, potřebuji změnu ke štěstí.</i>

7
00:00:54,054 --> 00:00:59,768
<i>Mít tak křídla, Pane, dej mi křídla.</i>

8
00:01:02,353 --> 00:01:03,563
Ahoj, všichni,

9
00:01:03,772 --> 00:01:07,275
jsem teď zrovna
v Showstreet Palace Theater v Dollywoodu.

10
00:01:07,484 --> 00:01:09,694
No a když jsem napsala „Mít tak křídla“,

11
00:01:09,778 --> 00:01:13,406
připomnělo mi to moji krásnou maminku
Avii Lee Partonovou,

12
00:01:13,490 --> 00:01:15,950
když zpívávala staré horalské písně.

13
00:01:16,242 --> 00:01:18,828
Ty písně byly příběhy
o smutku a pachtění se.

14
00:01:19,245 --> 00:01:22,624
Ale také v nich byla spousta snů o tom,
co by mohlo být.

15
00:01:23,083 --> 00:01:25,919
No a moje maminka věřila ve sny,
zvlášť ty moje.

16
00:01:26,211 --> 00:01:30,423
A já se v životě přesvědčila o tom,
že se sny neplní jen tak samy od sebe,

17
00:01:30,507 --> 00:01:33,426
ale to vy jim musíte dát křídla,
abyste viděli, kam vás dostanou.

18
00:01:33,510 --> 00:01:36,596
No a někdy sníte o tom,
že odněkud odejdete.

19
00:01:36,888 --> 00:01:40,975
Někdy sníte o tom, že půjdete
za něčím větším, lepším a veselejším.

20
00:01:41,768 --> 00:01:44,270
Tenhle příběh obsahuje tohle vše.

21
00:01:44,562 --> 00:01:47,023
A také je o rodinných poutech.

22
00:01:47,649 --> 00:01:51,236
Kdysi dávno a kdesi daleko
začal jako divadelní hra,

23
00:01:51,444 --> 00:01:53,404
........