1
00:00:10,885 --> 00:00:13,763
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:24,315 --> 00:00:27,360
„TY STARÉ KOSTI“

3
00:00:33,950 --> 00:00:37,245
Tak jsem tady, v Showstreet Palace Theater

4
00:00:37,328 --> 00:00:38,246
v Dollywoodu.

5
00:00:38,329 --> 00:00:41,082
Proto ten hollywoodský styl.

6
00:00:41,666 --> 00:00:43,626
Varietní styl, měla bych říct.

7
00:00:43,710 --> 00:00:46,796
Hollywood, Dollywood.
No, pro mě je to všechno stejné.

8
00:00:46,963 --> 00:00:49,716
Víte, když jsem vyrůstala
ve Velkých kouřových horách,

9
00:00:49,799 --> 00:00:52,177
nemohla si moje rodina
dovolit návštěvy kina.

10
00:00:52,260 --> 00:00:54,888
A bylo to roky před tím,
než jsme vůbec měli televizi.

11
00:00:55,096 --> 00:00:56,931
Takže když jsem byla ještě malá žába,

12
00:00:57,015 --> 00:00:59,225
začala jsem psát písničky,
vyprávějící příběhy

13
00:00:59,309 --> 00:01:03,146
o lidech, které bych ráda viděla
na stříbrném plátně.

14
00:01:03,438 --> 00:01:04,522
Víte, pro mě

15
00:01:04,606 --> 00:01:08,276
je psaní písniček jako tvorba
mých vlastních filmů mojí kytarou.

16
00:01:08,693 --> 00:01:13,615
Jedna z postav, o kterých jsem psala,
byla skutečná horalka jménem Bones.

17
00:01:13,782 --> 00:01:16,785
Před mnoha lety
jsem o ní napsala píseň nazvanou

18
00:01:16,868 --> 00:01:18,078
<i>„Ty staré kosti.“</i>

19
00:01:18,203 --> 00:01:21,790
No a ona žila sama v horách
a nosila s sebou váček

20
00:01:21,873 --> 00:01:23,666
plný kostí různých zvířat a ptáků.

21
00:01:23,792 --> 00:01:27,462
No a díky nim zjišťovala různé věci,
asi jako by věštila z čajových lístků.

22
00:01:27,712 --> 00:01:30,465
Viděla věci, které běžný člověk neviděl.

23
........