1
00:00:06,006 --> 00:00:09,175
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:21,271 --> 00:00:22,564
<i>V asijské kultuře</i>

3
00:00:22,647 --> 00:00:24,899
<i>je zakořeněná soutěživost.</i>

4
00:00:25,525 --> 00:00:28,403
<i>Všichni se ptají: „Kdo si vede líp?</i>
<i>Povýšili ho?</i>

5
00:00:28,486 --> 00:00:29,779
<i>Proč nepovýšili mě?</i>

6
00:00:29,863 --> 00:00:31,239
Ten má super auto!

7
00:00:31,698 --> 00:00:32,699
Musím ho mít taky.“

8
00:00:32,782 --> 00:00:34,951
<i>Obětujeme své štěstí,</i>

9
00:00:35,035 --> 00:00:37,537
jen abychom byli stále nejlepší.

10
00:00:39,664 --> 00:00:40,623
<i>Všechno je organizované.</i>

11
00:00:40,707 --> 00:00:44,627
<i>Ukážu vám online,</i>
<i>co chci, abyste viděli...</i>

12
00:00:44,711 --> 00:00:47,464
<i>...a jaké poselství tím vysílám.</i>

13
00:00:47,547 --> 00:00:50,383
<i>Když něco uděláte, všichni to vědí.</i>

14
00:00:50,467 --> 00:00:51,760
NICOLE - VIDĚLAS TABITHINO
NOVÉ HUDEBNÍ VIDEO?

15
00:00:51,843 --> 00:00:53,470
<i>Každý totiž zná každého.</i>

16
00:01:02,604 --> 00:01:04,314
<i>Starší generace...</i>

17
00:01:04,731 --> 00:01:06,691
...má omezené vidění

18
00:01:06,775 --> 00:01:10,361
<i>věcí, jako je kariéra:</i>
<i>Běž studovat, najdi si práci,</i>

19
00:01:10,445 --> 00:01:12,030
<i>buď soběstačná. A já, že jo.</i>

20
00:01:12,113 --> 00:01:14,991
Ale vím, že to můžu udělat po svém.

21
00:01:16,826 --> 00:01:20,246
<i>Od malička nám vštěpovali</i>
<i>přísné, tradiční hodnoty.</i>

22
00:01:23,833 --> 00:01:26,044
Ale občas se chceme...

23
00:01:26,961 --> 00:01:28,254
<i>...vzepřít.</i>

24
00:01:30,173 --> 00:01:31,800
Raz, dva, tři.
........