1
00:00:47,733 --> 00:00:50,233
Před pěti lety

2
00:00:56,578 --> 00:00:59,512
Tady kapitán Trevor
na souřadnicích 509.

3
00:00:59,514 --> 00:01:02,515
Pronásledujeme několik
objektů UFO letících rychle.

4
00:01:02,517 --> 00:01:04,417
Co to sakra?

5
00:01:04,419 --> 00:01:06,553
Vidíte to co já, plukovníku?

6
00:01:06,555 --> 00:01:09,190
<i>Ano.
Něco se blíží...</i>

7
00:01:09,192 --> 00:01:11,160
<i>Jsou nad námi...</i>

8
00:02:33,910 --> 00:02:36,208
Jsem mrtvý?

9
00:02:36,210 --> 00:02:37,713
Jistěže ne.

10
00:02:39,347 --> 00:02:41,949
Vypadá to tady jako nebe.

11
00:02:41,951 --> 00:02:45,321
A vy jste anděl.

12
00:02:46,488 --> 00:02:48,955
Pořád jste slabý z těch zranění.

13
00:02:48,957 --> 00:02:50,326
Jsem Diana.

14
00:02:51,160 --> 00:02:52,927
Diana...

15
00:02:52,929 --> 00:02:54,127
zatraceně.

16
00:02:54,129 --> 00:02:57,100
Uklidněte se.
Budete v pořádku.

17
00:03:00,469 --> 00:03:03,003
Tady na Themysciře jste v bezpečí.

18
00:03:03,005 --> 00:03:04,070
Na čem to?

19
00:03:04,072 --> 00:03:05,038
Na Themysciře.

20
00:03:05,040 --> 00:03:06,939
Domově Amazonek.

21
00:03:06,941 --> 00:03:08,909
Bohy oblíbený ráj

22
00:03:08,911 --> 00:03:11,778
ukrytý po celá staletí před lidským světem.

23
00:03:11,780 --> 00:03:14,748
Pod vládou mé matky,
královny Hippolyty.

24
00:03:14,750 --> 00:03:18,587
To znamená, že jste princezna?
........