1
00:01:28,392 --> 00:01:30,699
Som unavená, nešťastná,

2
00:01:30,742 --> 00:01:32,527
nevidím v tom žiaden zmysel.

3
00:01:32,570 --> 00:01:34,398
Je to drahé, požiera to čas,

4
00:01:34,442 --> 00:01:35,834
nefunguje to.

5
00:01:35,878 --> 00:01:37,812
Chcem tým povedať, že by ste na yogu
takisto nechodili,

6
00:01:37,836 --> 00:01:39,186
keby vás to nerobilo pevnejším.

7
00:01:39,229 --> 00:01:41,101
Bože môj.

8
00:01:41,144 --> 00:01:43,451
Ale no tak,
bol to len posmech z nervozity.

9
00:01:43,494 --> 00:01:46,018
Vieš, čo?
Myslím si, že je koniec.

10
00:01:46,062 --> 00:01:47,474
- Myslím si, že som s tým skoncovala.
- Dobre.

11
00:01:47,498 --> 00:01:49,892
Tak potom som skončil aj ja.

12
00:01:53,722 --> 00:01:56,072
- Tak prečo potom...
- Nie.

13
00:02:22,577 --> 00:02:23,882
Od teraz,

14
00:02:23,926 --> 00:02:25,928
má dvojica iba jediný cieľ:

15
00:02:25,971 --> 00:02:29,410
Aby udržali svoje vajíčko nažive.

16
00:02:29,453 --> 00:02:31,455
Ak je to potrebné,

17
00:02:31,499 --> 00:02:33,259
tak ten nemotorný balet
nacvičujú mnoho krát.

18
00:02:37,374 --> 00:02:41,161
Toto partnerstvo tejto dvojice
práve skončilo.

19
00:02:41,204 --> 00:02:44,425
Po dlhom bezcennom pochode.

20
00:02:44,468 --> 00:02:46,427
Pri, ktorom nemá zmysel ostávať,

21
00:02:46,470 --> 00:02:49,647
sa opäť poberú do mora.

22
00:02:49,691 --> 00:02:51,171
Ďalšie páry...

23
00:02:51,214 --> 00:02:53,477
takisto stratili svoje vajce.

24
........