1
00:00:06,465 --> 00:00:09,009
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:12,679 --> 00:00:14,848
<i>Ten sen začne vždycky stejně.</i>

3
00:00:17,226 --> 00:00:24,149
ZAZNAMENANÝ ČAS ÚMRTÍ 08:46:40

4
00:00:32,449 --> 00:00:35,285
- Kde je Greg?
- Je nemocný, zaskakuju za něj.

5
00:00:35,369 --> 00:00:38,121
Spravte to, pan Corrigan má
v 8:45 konferenční hovor.

6
00:00:38,205 --> 00:00:39,331
Bez problému.

7
00:00:41,375 --> 00:00:42,584
Gregu, tady jste.

8
00:00:42,668 --> 00:00:44,586
- Jsem Vincent.
- Zas to zamrzlo.

9
00:00:44,670 --> 00:00:47,089
Za chvíli to potřebuju,
stihnete to spravit?

10
00:00:47,172 --> 00:00:49,258
Jasně, hned se na to podívám.

11
00:00:49,841 --> 00:00:52,803
Musím nechat ajťáka chvíli pracovat.

12
00:00:52,886 --> 00:00:55,597
Půjdu do jiné kanceláře.
Vydrž, přepojím tě.

13
00:00:55,806 --> 00:00:57,766
Bude to jen minutka.

14
00:01:00,561 --> 00:01:02,479
Jen to vypnete a zapnete, co?

15
00:01:03,146 --> 00:01:04,398
Ne, to ne, pane.

16
00:01:15,742 --> 00:01:20,706
ČAS PŘÍCHODU

17
00:01:55,324 --> 00:01:58,744
<i>Od okamžiku příchodu</i>
<i>do 21. století je něco špatně.</i>

18
00:02:00,537 --> 00:02:04,166
<i>Podle historického záznamu</i>
<i>byl makléř Anthony Corrigan...</i>

19
00:02:05,250 --> 00:02:07,669
<i>u svého stolu a měl konferenční hovor.</i>

20
00:02:08,670 --> 00:02:11,298
<i>Ale je tam někdo jiný.</i>

21
00:02:16,345 --> 00:02:17,554
<i>Mýlili jsme se.</i>

22
00:02:20,766 --> 00:02:22,517
ELEKTRONICKÁ POŠTA
PŘÍJEMCE:

23
00:02:22,976 --> 00:02:24,311
<i>Chci napsat zprávu.</i>

........